Ytringen

Ytterdistriktet bør slippe dyrere drivstoff

Thor Egil Braadland i NAF mener hele ytterdistiktet ligger så perifert at innbyggerne er ikke bør belastes med økt drivstoffavgift.
 Foto: Eirik Aaspaas, NAF

Thor Egil Braadland i NAF mener hele ytterdistiktet ligger så perifert at innbyggerne er ikke bør belastes med økt drivstoffavgift.
Foto: Eirik Aaspaas, NAF

Den nye regjeringen vil etter all sannsynlighet gjøre fossilt drivstoff som bensin og diesel dyrere. Dette for å at Norge skal nå sine klimamål. Det har fått blant annet NAF til å reagere og de kommer med forslag sin skal skjerme distriktene.

Publisert:

På Hurdalsjøen pågår det sonderingen mellom AP, SP og SV. Et at temaene som partiene må bli enige om er drivstoffavgiften. Det er kommet forslag på å øke CO2-avgiften for å få ned utslippene, der AP og SV er for mens SP er imot.

Et ikke usannsynlig forslag er at man skjermer deler av landet fra avgiften, mens det innføres i større steder hvor det er lettere adgang til kollektivtransport og har flere ladestasjoner for el-biler.

Fire forslag fra NAF

Bilorganisasjonen Norges Automobil-Forbund (NAF) med nesten 500.000 medlemmer, har lansert et forslag til hvordan dette kan løses. De forslår at de 209 mest perifere kommunene som ligger langt unna nærmeste folkerike sentrum, bør skjermes for økning i den neste åtteårsperioden. Utgangspunktet er CO₂-avgiften skal opp de neste ni årene.

– Hvis drivstoffavgiftene settes opp, må distriktskommunene skjermes for økte avgifter på bensin og diesel. Dette er områder hvor det er langt å kjøre til nærmeste arbeidsmarked, sier myndighetskontakt i NAF, Thor Egil Braadland til VG.

Han lanserer fire punkter til den nye regjeringen

  • Kutte drivstoffavgiftene i distriktene med 30 øre literen, slik Sp har foreslått.
  • Skjerme distriktene for alle avgiftsøkninger på drivstoff fram mot 2030, slik Ap og Sp er enige om.
  • Ikke starte innfasing av moms på elbil før 2024, slik at flere i distriktene får anledning til å benytte seg av momsfritaket.
  • Bygge ut ladenettverket for elbiler kraftig, både i distriktene og i sentrale strøk, slik Ap, SV og Sp er enige om.