ANNONSE
ANNONSE
Nå har Mowi kommet med bud

Uroen i NTS fortsetter:

Nå har Mowi kommet med bud

Publisert: - Oppdatert: 24.01.2022 kl 10:20

Siden den ekstraordinære generalforsamlingen før helgen har ikke uroen lagt seg i NTS på noen som helst måte. Snarere tvert om.

Starter andelsanbruk med grønnsaksdyrking

Starter andelsanbruk med grønnsaksdyrking

Publisert:

Meike Laan og Helen Susann Røen vil starte et andelsanbruk på Litlvea gård, slik at de kan holde liv i gården etter å ha sluttet med kyr. Her er både store og små velkomne til å delta.

Har fremmet krav om ny generalforsamling

Har fremmet krav om ny generalforsamling

Publisert: - Oppdatert: 22.01.2022 kl 15:28

Den såkalte opprørergruppen har fremmet krav om ny ekstraordinær generalforsamling etter gårsdagens dramatiske generalforsamling i NTS i Rørvik.

Petter jobber gjerne gratis for å få bli med på Lofotfisket

Petter jobber gjerne gratis for å få bli med på Lofotfisket

Publisert: - Oppdatert: 21.01.2022 kl 20:11

Bindalingen Petter Holm vil bli med ut på Lofotfisket. Han har ingen erfaring som yrkesfisker, men håper noen vil ta han med ut og gi han bra nok opplæring til at han kanskje kan satse på egenhånd en dag.

Styret i NTS blir sittende

Styret i NTS blir sittende

Ny styrelederkandidat stemte imot sine egne

Publisert: - Oppdatert: 21.01.2022 kl 14:26

Med knappest mulig margin er det klart at styret i NTS blir sittende. Den nye styrelederkandidaten stemte til slutt imot sine egne.

MOEN Verft vant kontrakt på ombygging av MS «Folla»

MOEN Verft vant kontrakt på ombygging av MS «Folla»

Publisert: - Oppdatert: 20.01.2022 kl 17:47

I konkurranse med fire andre verft, vant MOEN Verft AS kontrakten på ombygging og miljøoppgradering av Frøy ASAs multipurpose fraktefartøy MS Folla.

Åpen maktkrig i NTS

Ekstraordinær generalforsamling:

Åpen maktkrig i NTS

Publisert: - Oppdatert: 19.01.2022 kl 09:05

Førstkommende fredag skal det avholdes en ekstraordinær generalforsamling hos NTS. Det kommer ettter et krav fremsatt av de tre aksjonærene Nils Williksen AS, Vite Invest AS og Rodo Invest AS. Nå ligger forslaget til nytt styre klart, og med det ble det også tydelig at Helge Gåsø er uønsket ...

Utsetter håndhevingen av den nye høstingsforskriften

Snur etter debatt:

Utsetter håndhevingen av den nye høstingsforskriften

Publisert:

Den nye høstingsforskriften som trådte i kraft ved nyttår har skapt debatt i næringen, fiskeri- og havministeren har derfor besluttet at håndhevelsen av den nye forskriften utsettes til 1. mars.

Skolestruktur, verneområdet og utvidelse av barnehage

Ukens politiske møter:

Skolestruktur, verneområdet og utvidelse av barnehage

Publisert: - Oppdatert: 17.01.2022 kl 09:17

Denne uken er det tre møter i ulike utvalg. Her er oversikten over sakene som skal opp til behandling.

Aksjonærgruppe vil by på NTS

Aksjonæruro i NTS:

Aksjonærgruppe vil by på NTS

Publisert: - Oppdatert: 17.01.2022 kl 09:49

I en børsmelding har en aksjonærgruppe med over 50 prosent eierandel i NTS kjøpe opp resten av selskapet. De ønsker også å forbedre eierstyringen og selskapsledelsen i NTS.

Startet mobilt verksted og oppdragene lar ikke vente på seg

Startet mobilt verksted og oppdragene lar ikke vente på seg

Publisert: - Oppdatert: 15.01.2022 kl 09:17

I oktober 2021 startet Olav Andre Fjær sitt eget firma, Fjær Maskinservice AS. 32-åringen fra Fjær har nå mange oppdrag og jobber mye i både helg og ukedager.

Et program for gode ideer

InnovArena inn i nytt samarbeid:

Et program for gode ideer

Publisert:

Har du en forretningsidé, et utviklingsprosjekt, en uløst problemstilling eller en tanke om noe som kan løses på en bedre måte? Nå har flere aktører på Trøndelagskysten gått sammen for å realisere små og store ideer.

SinkabergHansen inn på eiersiden

Insektsproduksjon:

SinkabergHansen inn på eiersiden

Publisert: - Oppdatert: 18.01.2022 kl 21:07

Alternativ proteinprodusent, Pronofa ASA i Frerikstad, henter inn 150 millioner kroner i egenkapital og gjør samtidig Reitan Kapital AS og SinkabergHansen til eiere i utviklingen av fremtidens næringsingredienser til fôr- og matindustrien.

Dårlig vær, men gode priser

Fiskeri:

Dårlig vær, men gode priser

Publisert: - Oppdatert: 14.01.2022 kl 08:34

Flere fiskere har allerede dratt ut på årets første tur for å fiske skrei, sild og torsk. Uheldigvis stjeler uværet Gyda mange dager på sjøen fra fiskerne som ser seg nødt til å ligge til kai på grunn av den kraftige vinden.

– Vi må endre strukturen i landbruket

Bindal:

– Vi må endre strukturen i landbruket

Publisert: - Oppdatert: 12.01.2022 kl 14:37

Jermund Andreas Holten (84) er bekymret for at landbruksarealer som ikke lenger har drift skal bli solgt uten at det blir stilt krav til å holde dyrkbar mark i hevd. – Det rammer unge bønder som trenger større arealer for å kunne drive økonomisk, sier den erfarne landbruksmannen.

Til lands, til vanns og i luften med –  for bedrifter i Nordland og Trøndelag

Ny bedrift etablert:

Til lands, til vanns og i luften med – for bedrifter i Nordland og Trøndelag

Publisert:

Helgeland Logistikk AS får nye, sterkere eiere for å gi bedrifter i Nordland og Trøndelag bedre logistikkløsninger. Samtidig endrer selskapet navn til MultiMod Solutions (MMS).

Gigantfusjon gjør NTS til verdens sjette største lakseoppdrettselskap

NRS kjøper opp Salmonor:

Gigantfusjon gjør NTS til verdens sjette største lakseoppdrettselskap

Publisert: - Oppdatert: 11.01.2022 kl 12:19

NTS ASA og Norway Royal Salmon ASA (NRS) har i dag inngått en transaksjonsavtale med sikte på slå sammen NTSs heleide oppdrettsselskap SalmoNor AS og NRS. Det gjør NTS til verdens sjette største lakseoppdrettselskap.

Inviterte til reåpning i nye lokaler

Bindal

Inviterte til reåpning i nye lokaler

Publisert:

På lørdag kunne frisør Anette Vikestad ta imot sine kunder i nye lokaler. Eierne av Terråk servicesenter tilpasser nå lokalene for sine leietakere.

Like gode tall for 2021 som i 2020

Godt fornøyd senterleder:

Like gode tall for 2021 som i 2020

Publisert: - Oppdatert: 10.01.2022 kl 14:51

Foreløpige resultater viser at nordmenn økte handelen i november og desember med om lag to prosent siden 2020, og dermed julehandlet for nærmere 130 milliarder kroner. Også på Amfi Rørvik er man godt fornøyd med fjorårets julehandel.

Flere kvinner har fiske som hovedyrke

Flere kvinner har fiske som hovedyrke

Publisert:

Antall som har fiske som hovedyrke økte med 25 personer i 2021. Det var kvinnelige fiskere som stod for økningen. Det viser foreløpige tall fra fiskermanntallet som Fiskeridirektoratet nylig har lagt frem.

Nytt rekordår i skogen

Nytt rekordår i skogen

Publisert:

Nye tall fra Landbruksdirektoratet viser rekordtall for hogsten i 2021. Avvirkningen har økt jevnt de siste 10 årene med unntak av 2020 der lavere etterspørsel etter tømmer fra papir- og cellulosefabrikkene førte til en liten nedgang fra forrige rekord som ble satt i 2019.

Nytt toppår for norsk fiskerinæring

Nytt toppår for norsk fiskerinæring

Publisert:

Norske fiskere har landet fisk for 23 milliarder kroner i 2021 og ender dermed opp noe høyere enn i 2020. Kraftig økning i prisen på kongekrabbe og snøkrabbe, i tillegg til at ble det fisket norsk vårgytende sild for over 3 milliarder kroner i 2021, bidro sterkt til de høye verditallene. ...

Færre gikk konkurs i 2021 på landbasis. Stabilt i ytterdistriktet.

Næring:

Færre gikk konkurs i 2021 på landbasis. Stabilt i ytterdistriktet.

Publisert: - Oppdatert: 05.01.2022 kl 08:56

I året som nettopp har gått gikk 3.331 bedrifter konkurs og 1.599 ble tvangsavviklet av myndighetene. Samlet ga dette en nedgang i konkurser og tvangsavviklinger på 9,8 prosent sammenlignet med 2020. I Nærøysund, Leka og Bindal var det til sammen fire konkursåpninger i fjor, noe som er det ...

Kompensasjons-ordning for bedrifter rammet av nedstenging

Næring:

Kompensasjons-ordning for bedrifter rammet av nedstenging

Publisert:

Det er opprettet en kompensasjonsordning for bedrifter i Nærøysund som rammes av de nasjonale retningslinjene som medfører delvis nedstengning.

Ny kvoteordning skal styrke åpen gruppe som rekrutteringsarena

Ny kvoteordning skal styrke åpen gruppe som rekrutteringsarena

Gir unge fiskere kvotebonus

Publisert: - Oppdatert: 31.12.2021 kl 01:03

I den nye rekrutteringskvoteordningen for 2022 styrker regjeringen åpen gruppe som rekrutteringsarena ved å gi unge fiskere kvotebonus og setter av egne kvoter for å øke kvinneandelen i fiskeriene.

ANNONSE