Ansatte

Redaksjon

Lillian Lyngstad

Lillian Lyngstad

Redaktør

E-post: lillian@ytringen.no

Mobil: 996 29 543

Tlf: 74 39 60 50

Hild Dagslott

Hild Dagslott

Journalist

E-post: hild@ytringen.no

Mobil: 481 18 680

Tlf: 74 39 60 50

Knut Sandersen

Knut Sandersen

Journalist

E-post: knut@ytringen.no

Mobil: 909 17 353

Tlf: 74 39 60 50

Frank Jenssen

Frank Jenssen

Journalist

E-post: frank@ytringen.no

Mobil: 936 86 716

Tlf: 74 39 60 50

Marked

Fredrik Duna

Fredrik Duna

Markedskoordinator

E-post: marked@ytringen.no

Mobil: 902 30 322

Tlf: 74 39 60 50

Administrasjon

Synnøve Hanssen

Synnøve Hanssen

Daglig leder

E-post: synnove@ytringen.no

Mobil: 900 84 694

Tlf: 74 39 60 50