Ytringen

– Vi investerer i gode tider for å møte eventuelle dårligere tider

Dagens konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg siterer sin far Finn Sinkaberg. Sistnevntes postulat har gjennomsyret oppdrettsbedriften SinkaBergHansen helt fra den dagen Finn satte smolt i sjøen for første gang i 1978. Smoltutsettet skjedde i nøter ved Marøya.

Publisert:

Sist oppdatert: 27.01.2022 kl 11:11

Ikke i sin villeste fantasi kunne nestoren den gangen drømme om det som nå utspiller seg i fjæresteinene der hans første oppdrettslaks engang svømte. På 43 år har Sinkaberg Fisk som bedriften het den gangen, mildt sagt vokst seg stor.

Fra bedrift til konsern gjennom fusjon med Bindalssmolt/Bindalslaks i 1997 har SinkabergHansen i dag 230 ansatte med en omsetning på nær 2,5 milliarder kroner i 2019. De siste 3 årene har konsernet hatt et resultat før skatt på 1,2 milliarder og et samlet årsresultat på 1 milliard - 1.000 millioner kroner. Og nettopp ved dette faktum var det å ta fram postulatet - investeringer i gode tider - at styret i 2018 besluttet å bygge nytt slakteri. I september året etter startet byggingen og slakteriet skal etter planen stå ferdig i juni. Men på grunn av corona-restriksjoner blir ferdigstillelsen noe utsatt.

– Vi har de senere årene vokst. Slaktevolumet har nådd taket i det gamle slakteriet, som har en kapasitet på 55.000 tonn årlig. Det nye vil ha en 3-dobling, men det mest realistiske er et slaktevolum på 130.000 tonn. Vi investerer 700 millioner kroner i en fabrikk, som har et totalareal på 15.000 kvadratmeter, for å være rustet for framtida, sier konsernsjefen. Brorparten av investeringene er "handlet" lokalt gjennom hovedentreprenøren GL-Bygg og overhallafirmaets underleverandører.

Oppdrettsnæringen i Nærøysund, Leka og Bindal er viktig for regionen. Å slakte og sløye fisken i egen regi genererer mange arbeidsplasser. Ringvirkningene blir mye større ved at det slaktes lokalt. En grunntanke for SinkabergHansen er å ha kontroll i de fleste sentrale ledd fra lakseegg blir satt i kar til laksefileten er på trailer. Filosofien er at konsernet ikke vil gjøre seg avhengig av andre store aktører. Både når det gjelder smoltproduksjon så vel som slakting og filetering. Og samtidig være uavhengig av svingninger i sesongene.

Siste påbygg på dagens slakteanlegg var i 2013. SinkabergHansen ønsker å være ambisiøs og foroverlent.

– Å starte på nytt med et topp moderne anlegg er optimalt. Vi bygger for fremtiden. Mer automatisering, ny teknologi og ikke minst stor lagringsplass for bløgget fisk er noe av fortrinnene i nyanlegget. Spesielt lagringsplassen er et stort framskritt. I tre store kjøletanker kan det lagres 200 tonn ferdig bløgget fisk. Det betyr at brønnbåter ikke trenger ligge til kai på timevis i påvente av at slakteriet klarer å ta unna laksen som er om bord. Fisken kan pumpes direkte fra båt til kjøletankene og brønnbåtene kan gå fra kai etter et kortere opphold, opplyser Sinkaberg.

Svein-Gustav Sinkaberg er veldig godt fornøyd med samarbeidet med GL-bygg som har lokale underentreprenører i rør-, el- og ventilasjonsarbeider. Selve bygget er det Overhalla Betongbygg som har leverer. Tyske Baader-konsernet leverer hovedprosessanlegget. Mye er montert, men noe gjenstår. Selv om anlegget får mange roboter og blir fullpakket med sensorstyring vil arbeidsstokken ikke bli redusert.

Når det nye slakteriet med seks sløyemaskiner kom mer i drift, har SinkabergHansen skaffet seg en betydelig overkapasitet. Konsernet forventer en egen vekst på 35.000 tonn i årene fremover. Plusser man på dagens slaktevolum på rundt 55.000 tonn gjenstår det likevel 40.000 tonn før konsernet når det Svein-Gustav Sinkaberg kaller et realistisk slaktevolum - 130.000 tonn årlig. Det gjør ikke konsernsjefen søvnløs. Heller ikke at dagens laksepriser er nær skremmende lave.

– Fisken finnes i Nærøysundregionen og Sør-Helgeland. Vi blir konkurransedyktige med det nye anlegget. Lakseprisene har vært svært høye over lang tid og vi har opplevd en uvanlig lang opptur. Vi har for lengst spådd en nedgang i prisene. Det var nærmest forutbestemt. Vi investerer i gode tider og står han av i dårlige. Nå må vi fokusere på å få ned produksjonskostnadene i sjø, sier Sinkaberg.