Ytringen

Trøndelag størst økning i sykefraværet

Illustrasjon: NAV Trøndelag

Illustrasjon: NAV Trøndelag

Det legemeldte sykefraværet i Trøndelag 3. kvartal er på 4,8 prosent. Dette er en økning på 6,4 prosent fra samme kvartal i fjor. Leka har redusert sitt sykefravær fra 6,9 prosent til 5,4, mens Nærøysund har økt fra 5,3 prosent i 2020 til 5,7 prosent i år.

Publisert:

Sykefraværet steget i hele landet i 3. kvartal og det legemeldte sykefraværet for landet er på 4,7 prosent, en økning på 3,8 prosent. Størst økning har Trøndelag (+ 6,4 prosent) og Møre og Romsdal (+ 6,4prosent), mens Innlandet har minst (+ 1,6 prosent).

Totalt er det registrert 46.654 sykefraværstilfeller i Trøndelag. Dette utgjør til sammen 636.184 tapte dagsverk. Sammenlignet med samme periode i fjor er antallet tapte dagsverk økt med 56.000.

Sterk økning i koronarelatert sykefravær

Den vanligste diagnosen i andel sykefraværstilfeller er muskel- og skjelettlidelser (33,3 prosent). Deretter følger psykiske lidelser (18,3 prosent). Under koronaen har andelen sykefravær som skyldes sykdommer i luftveiene økt betydelig og utgjør nå 14,8 prosent av andelen tilfeller i Trøndelag. I 2019 var andelen 11,6 prosent.

– Vi ser en tydelig økning i koronarelatert sykefravær. De siste to årene har det vært et hopp i andel tilfeller som skyldes sykdommer i luftveiene. Her er antall tapte dagsverk økt med 12.545 fra samme kvartal i 2019. En del av økningen kommer nok som følge av anbefalingene om lav terskel for å holde seg hjemme ved forkjølelse og luftveisinfeksjoner, sier Torbjørn Aas, direktør i NAV Trøndelag.

Sykefraværet høyest innen helse- og sosialtjenester

Helse- og sosialtjenester er næringen med høyest sykefravær i Trøndelag. De hadde et sykefravær på 7,2 prosent, mot 6,5 prosent samme periode i fjor. Dette utgjør 201 304 tapte dagsverk i 3. kvartal.

– Helsetjenestene har i lang tid vært under stort press og har en betydelig økning på over ti prosent. Samlet utgjør fraværet nærmere en tredjedel av sykefraværet i fylket, sier Aas.

Også innen undervisning er det en stor økning i sykefraværet (+16,4 prosent).

En av fire gradert sykemeldt

I Trøndelag har en av fire sykmeldte en gradert sykemelding (25,1 prosent). Dette er betydelig høyere enn landsnittet på 21,1 prosent. Andelen graderte sykemeldinger er høyest for kvinner med 28,7 prosent, blant menn er andelen 19 prosent.

Øking i sykefraværet i 28 av de trønderske kommunene

Det er relativt stor forskjell på sykefraværet i kommunene. Osen, Overhalla og Flatanger har det høyeste fraværet med 6,2 prosent. Både Overhalla og Flatanger har hatt en betydelig økning i fraværet. I Flatanger økte fraværet med nesten 54,9.

Namsskogan ligger nederst på listen med 3,3 prosent fravær. Her er fraværet redusert med 33,3 prosent fra 2020, hvilket gir Namsskogan den største nedgangen i sykefravær av alle kommunene i fylket.

Nøkkelord