Ytringen

Tause politikere i valgkampen

av Finn Øseth, samfunnsengasjert og tidligere næringslivsleder

Publisert:

Stortingskandidatene er ute og mener det meste om alt mulig for tiden. Men jeg har ikke hørt en eneste politiker uttale seg om at det skjer en forflytning av tilbudet innen eldreomsorg fra Kolvereid til Rørvik. Stikk i strid med det politikerne proklamerte før kommunesammenslåinga. Da skulle de to kommunesentrene være likestilte i alle sammenhenger.

Jeg har både vært bruker og besøkende ved bo – og behandlingssenteret på Kolvereid. I vår bestemte administrasjonen - ut fra det jeg forstår - at ei avdeling der skulle legges ned og utstyr, pasienter og personell skulle overflyttes til institusjonen på Rørvik. Samtidig er det stort press på plasser ved sykeheimen på Kolvereid. Avdelinga for korttidsopphold til rehab-pasienter der må stadig brukes til ordinære sykeheimspasienter fordi den ene avdelinga nå står tom.

Dette er svært betenkelig, og det må være en tragedie for pasienter fra Nærøy som flyttes til et fremmed miljø langt fra sine pårørende. Dersom personell heller ikke vet hvor de blir sendt om morgenen, må det også være tragisk.

Jeg har ikke hørt hva som er årsaken til dette vedtaket, om det er dårlig kommuneøkonomi eller mangel på styring. Tidligere var Nærøy kommune kjent for å ha en velfungerende og svært god eldreomsorg. Etter kommunesammenslåinga er det blitt «bånn i bøtta»! Jeg regner med lokalpolitikerne vet hva som skjer og kjenner til dette, men fra det holdet er det fullstendig stille.

Er det en villet politikk at tilbud skal flyttes fra Kolvereid til Rørvik? Det ønsker jeg et svar på fra politikerne. Jeg er som sagt bekymret og frykter at det neste som skjer er nedleggelse og flytting av kjøkkenet ved sykeheimen på Kolvereid. Jeg er alvorlig bekymret for de mange eldre som står for tur til å ha behov for sykeheimsplass på Kolvereid. For de blir det stadig flere av, eldrebølgen er her.

Derfor ønsker jeg lokalpolitikernes synspunkter på denne saken. Spesielt de som ivret som sterkest for kommunesammenslåinga! Det er da langt fra taust i de politiske miljøer ellers i disse dager.