Ytringen

Svært frustrert over veivedlikeholdet

Geir Inge Pettersen er her flankert av to ansatte i bedriften, Øyvind Alstad (t.v.) Espen Håpnes (t.h.). Pettersen etterlyser et ganske fraværende veivedlikehold i distriktet.
 Arkivfoto: Hild Dagslott

Geir Inge Pettersen er her flankert av to ansatte i bedriften, Øyvind Alstad (t.v.) Espen Håpnes (t.h.). Pettersen etterlyser et ganske fraværende veivedlikehold i distriktet.
Arkivfoto: Hild Dagslott

Daglig leder av Bindal elektro, Geir Inge Pettersen er frustret og forbannet over manglende vedlikehold på veiene i Bindal. I løpet av de siste to årene har han måttet skifte frontruter på alle de fem arbeidsbilene i bedriften.

Publisert:

Geir Inge Pettersen og hans ansatte kjører på oppdrag i hele distriktet daglig. De dårlige veiene røyner hardt på både biler, mennesker og utstyr. Han har tatt kontakt med ordfører Britt Helstad og etterspør om kommunen holder trykket oppe mot de ansvarlige myndigheter.

– Vi har flere biler i drift og kjører milevis hver dag i og utenfor kommunen og er forundret over at det ikke er noe vedlikehold, år etter år, på en del strekninger der asfalt er ødelagt/ oppsprukket. Veien forfaller og det blir verre år for år.

I motsatt kjørefelt

Fv. 801 på strekningen Terråk- Årsandøy er en strekning som er under en hver kritikk. Der ble det lagt asfalt på en del av veien for noen år siden. Men det mangler fremdeles asfalt på de siste fem kilometerne.

– Varer i lasterommet vårt slenger rundt omkring, og noen steder er det nå så dårlig at det er fare for å skade bilene om man treffer bil på feil sted. Vi må kjøre i motsatt kjørefelt for å berge utstyret i lasterommet. Er du uheldig og møter bil er det ned i 30-40 km/t. Og det er ikke nok å legge på et tynt lag asfalt, hullene/ humpene må fylles i og rettes opp før det legges topplag, skriver Pettersen.

Fem frontruter

Han nevner flere strekninger som trenger vedlikehold, som Kjelleidet-Bogen, Bogen-Gutvik og Vassås-Fuglstad. I området Skjelsviksjøen på Bindalseidet er det lagt relativt ny asfalt, men på deler av veien har den sprukket opp.

Manglende vedlikehold gjør dagene utfordrende.

– Det er en uholdbar situasjon sånn som det er nå at vi skal måtte kjøre på feil side av veien for å berge biler og utstyr og ikke minst med tanke på sikkerheten. Det kan nevnes at vi har byttet frontruter på samtlige biler de siste 18 månedene, skriver han.

Ordføreren har gitt svar ut fra kunnskapen hun har fått om prioriteringene hun er kjent med fra Nordland fylkeskommune.

Mest utsatte strekninger

– Strekningen Bindalseidet – Røytvoll asfalteres ferdig i år. Så er det mulig at det kan komme asfalt fra Bogen til Gutvik, der har de fått pris fra Veidekke. Her har de et samarbeid med Trøndelag. Årsandøy til Brevika er usikker i år, det kan bli i 2022, sier ordføreren i svarmailen og oppfordrer forøvrig også Pettersen om å ta kontakt med Nordland fylkeskommune som er ansvarlig myndighet når det gjelder prioritering.

– Jeg kommer til å ta dette videre med fylkeskommunen, for dette irriterer meg. De må iallfall foreta reparasjoner av hullene på de mest utsatte strekningene, sier Geir Inge Pettersen til Ytringen.

For lite penger

Ordføreren opplyser at hun har jevnlig kontakt med fylkeskommunen om prioritering av veivedlikehold.

– Nordland er det fylket med mest fylkeskommunale veier og alle gir tilbakemelding om dårlig vedlikehold. Så det er mange å slåss med om ny asfalt. Det jeg vet er at veien ut til Røytvoll er prioritert i år. Det ble skiftet stikkrenner som en forberedelse allerede i 2015, og nå kommer omsider asfalten på plass. Signalene vi får er at det er alt for lite penger til veivedlikehold i forhold til behovet. Fylkeskommunen har også ansvar for vedlikehold av tunneler og bruer i det samme budsjettet. Der har Bindal blitt tilgodesett med oppgradering av tunnelene etter nye regler, sier Helstad. Hun opplyser at veivedlikehold står på agendaen når Helgelandsrådet igjen samles til møte. Da skal de bli enige om en prioriteringsliste.

Stort etterslep

– Jeg skal også ta opp dialogen igjen med ordfører Helmersen i Leka angående samarbeid om utbedring av veistrekninga Bogen-Gutvik, lover ordføreren.

Som kjent strekker Fv. 17 seg fra Steinkjer til Bodø, samt tilstøtende øyer og områder. Den er 650 kilometer lang, og går gjennom to fylker og 21 kommuner.

Fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen, i Nordland fylkeskommune opplyser på fylkeskommunens nettside at det er satt av 150 millioner kroner til asfaltering og vedlikehold av fylkesveger i Nordland i 2021, og samme sum de kommende fire årene.

– Vi har ønsket å prioritere mer til vedlikehold av veger i Nordland, etterslepet er stort og nå setter vi i gang med mye mer vedlikeholdsarbeid enn tidligere år. Totalt skal det asfalteres mer enn 210 kilometer fylkesveg i Nordland i år, opplyser fylkesråden.