Ytringen

Sp og Ap favoriserer utenlandske eiere

av Rune Arstein, leder Nærøysund Høyre

Publisert:

Sp og Ap og går til valg på at «de rike» skal betale mere formuesskatt. Retorikken er velkjent og kan tilforlatelig høres ut som en god sak.

Men dette dreier seg ikke om «de rike» Det dreier seg om alle de små og mellomstore bedriftene i distriktene. Det dreier seg om dine og mine arbeidsplasser i de norskeide bedriftene.

Sp og Ap gjør det de kan for å dekke over hva denne skatten er og hva de faktiske vil gjennomføre. Uten å blunke blir følgene av politikken glattet over og bortforklart.

Sp vil øke formuesskatten med godt over 50 prosent. De andre partiene på venstresiden går enda lengre. Kostnader på godt over 7 milliarder blir påført bedrifter som ligger i distrikts-Norge og skatten gjelder kun for norskeide bedrifter.

Med Sp og Ap vil staten tappe distrikts-Norge for lokal kapital og sende den direkte til Oslo. Kapital som distrikts-Norge sårt trenger for å investere i og utvikle lokalsamfunnene. Kapital som hver av bedriftene trenger for å trygge og beholde eksisterende arbeidsplasser, delta i det grønne skifte og utvikle ny teknologi.

Skatt på arbeidende kapital dreier seg ikke om å skatte av penger som «de rike» har på bok eller av fortjenesten til bedriftene. Den har ingen sammenheng med inntjening, eller om en bedrift går med overskudd eller underskudd. Den beregnes ut fra de eiendelene, bygninger og maskiner som er i bedriften og som er helt nødvendig og selve essensen for drifte og trygge arbeidsplassene.

Sp og Ap vil ikke snakke om det, men de går til valg på å øke en skatt som kun blir pålagt norske eiere. Utenlandske eiere betaler ikke denne skatten. Sv, Mdg og Rødt drar til skatteskruen enda hardere.

I debattene den senere tid gjør Sp og Ap sitt beste for å bortforklare at de i praksis vil tappe distrikts-Norge for privat kapital og svekke kun de norske bedriftene. De sier at det samlede skattetrykket skal være som før og at de vil kompensere økt skatt med lavere avgifter.

Men dette vil bare forsterke forskjellene ytterligere. Med Sp og Ap vil utenlandske eiere få reduserte avgifter i tillegg til at de slipper skatt. Avgifter som Sp og Ap skal finansiere ved å tappe lokale norske bedrifter og Trøndelag for kapital.

Hvorfor forteller ikke Sp og Ap at lokalt eide selskap i Ytre Namdal som NTS, Sinkaberg og Salmonor skal tappes for kapital og svekke de ansattes trygghet, mens et utenlandsk selskap som f.eks Movi (eid av Fredriksen) skal slippe.

Sp og Ap sine skatteopplegg er en gavepakke med dobbel effekt til utenlandske eiere. De bryter med den norske modellen og samfunnskontrakten om likebehandling med gode og forutsigbare rammevilkår for norskeide bedrifter. De svekker norske arbeidsplasser og gir utrygghet til alle de dyktige ansatte.

Høyre ønsker å fjerne den særnorske skatten på arbeidende kapital. Den er redusert med en Høyre-ledet regjering og vi skal fortsette arbeidet.

Høyre heier på norske eiere, lokal kapital og utviklingskraft.