Ytringen

Sommerruter med suppleringsferje endres

Sambandet Holm-Vennesund kan få lange ferjekøer denne sommeren også.
 Arkivbilde

Sambandet Holm-Vennesund kan få lange ferjekøer denne sommeren også.
Arkivbilde

Ferjesambandene på Sør-Helgeland får lavere frekvens denne sommeren. For sambandet Holm-Vennesund innebærer dette at suppleringsferja får færre avganger og suppleringsferjens turer på lørdager kuttes. Ordfører Britt Helstad er ikke fornøyd med Nordland fylkeskommunes avgjørelse.

Publisert:

I år har Nordland fylkeskommune besluttet at sommerperioden med suppleringsferje for Vennesund-Holm skal gjennomføres mellom 22. juni-31. august. Det er dessuten lagt opp til færre avganger med suppleringsferje på ukedager, og på lørdager skal den ligge ved kai. Bakteppet er at fylkeskommunen forventer nedgang i behov på grunn av koronakrisen.

Forventer endret aktivitet

Samferdselssjef Odd Steinar Viseth har sendt et brev til alle ordførerne på Sør-Helgeland. Der forklarer han Nordland fylkeskommunes avgjørelse om lavere frekvens denne sommeren:

"Sommerrutene på ferje tilpasses forventet endret aktivitet, slik at planlagt kapasitetsøkning reduseres eller settes inn noe senere enn planlagt. Alle rutene kjøres, men kapasitet og frekvens og oppstart- og avslutningsdato tilpasses etterspørsel»

Hver sommer de siste årene har suppleringsferje på sambandet Holm-Vennesund blitt satt inn fra begynnelsen av juni. Utenlandske ferierende har vært en del av grunnlaget. I år blir det ikke sånn. Ordfører Britt Helstad synes likevel tilbudet blir for dårlig. Hun tror at det vil bli like stor trafikk på sambandet denne sommeren.

Skape lange ferjekøer

– Det er oppfordret til Norges-ferie, og vi vet at bobilutleiere har hatt stor pågang. Jeg tror at mange av dem som har leid bobil vil besøke vår region denne sommeren. Sør-Helgeland er et attraktivt ferieområde. I tillegg har vi ikke smitte her, sier Helstad.

På Holm ferjeleie er det ikke oppstillingsplasser. Derfor er bindalsordføreren bekymret for at denne avgjørelsen kan skape lange ferjekøer.

– Det vil bli behov for økt supplering på ukedager, og det er viktig at suppleringsferja også går på lørdager, sier Helstad som sammen med sine ordførerkollegaer på Sør-Helgeland har skrevet et felles brev tilbake til fylkeskommunen, der disse argumentene blir påpekt.