Ytringen

Se torsken, se torsken, en stor og feit en norsk en...

Mange båter er i sving på vinterfiske for tiden. Noen fisker her lokalt, mens noen har tatt turen lenger nord til Nordland og Finnmark. Vi har tatt et lite dypdykk i tallene fra Fiskeridirektoratets lister.

Publisert:

Så langt i år er det registrert følgende landinger hos Fiskedirektoratet:

Pelagisk fisk

Brattskjær: 1.208.591 kilo

Brusøyskjær: 1.039.374 kilo

Williksen senior: 113.189 kilo

Saturn: 40.669 kilo

Arnøyfjord: 548.091 kilo

Flatfisk, annen bunnfisk og dypvannsfisk

Viknafjord: 2.412 kilo

Bakkeværing: 1778

Aud Williksen: 1.056

Anderøy: 896 kilo

Stig Harry: 827 kilo

Vesleper: 754 kilo

Emma: 760 kilo

Sørbåen: 421 kilo

Marøyskjær: 290 kilo

Setter: 288 kilo

Kjellabuen: 277 kilo

Dag: 275 kilo

Follabuen: 215 kilo

Valøytind: 210 kilo

Røingen: 196 kilo

Havblomst: 194 kilo

Fjord-Dønning: 195 kilo

Follabuen: 142 kilo

Veslemøy: 136 kilo

Lekamøy 127 kilo

Silver 124 kilo

Kvaløyfjord: 111 kilo

Peik: 97 kilo

Natalie: 85 kilo

Sulavåg: 76 kilo

Ane Marie: 55 kilo

Råsagutt: 52 kilo

Sigrid Kristine: 49 kilo

Storvik: 37 kilo

Riko: 36 kilo

Hege: 36 kilo

Viknabuen: 28 kilo

Midtholm: 25 kilo

Sørøya: 23 kilo

Bala: 20 kilo

Janne-Lise: 20 kilo

Nordlys: 10 kilo

Laila Anita: 4 kilo

Nydønning: 4 kilo

Storvik: 1 kilo

Torsk og torskeartet fisk

Bakkeværing: 219.538 kilo

Anderøy: 161.310 kilo

Stig Harry: 137511 kilo

Setter: 88.373 kilo

Aud Williksen: 79.331 kilo

Sulavåg: 67.338 kilo

Havblomst: 36.857 kilo

Vesleper: 21.542 kilo

Viknafjord: 17.920 kilo

Saturn: 11.589 kilo

Emma: 11.089

Sørbåen: 10.622 kilo

Kvaløyfjord: 10.315 kilo

Sigrid Kristine: 8.099 kilo

Røingen: 7.475 kilo

Peik: 6.909 kilo

Dag: 6.723 kilo

Silver: 6.323 kilo

Lekamøy: 5.074 kilo

Veslemøy: 5.025 kilo

Viknabuen: 4.431 kilo

Valøytind: 4.249 kilo

Follabuen: 3.747 kilo

Marøyskjær: 3.582 kilo

Storvik: 2.913 kilo

Riko: 2.185 kilo

Fjord-Dønning: 2.105 kilo

Laila Anita: 1.785 kilo

Kjellabuen: 1.785 kilo

Hege: 1.666 kilo

Råsagutt: 1.387 kilo

Fjord-Dønning: 1.303 kilo

Ane Marie: 1.129 kilo

Follabuen: 1.026 kilo

Storvik: 1.021 kilo

Sørøya: 808 kilo

Nordlys: 661 kilo

Håvtind: 488 kilo

Nydønning: 460 kilo

Janne-Lise: 417 kilo

Natalie: 310 kilo

Midtholm: 310 kilo

Loppa: 221 kilo

Brattskjær: 138 kilo

Bala: 128 kilo

Øragutt: 36 kilo

Bruskfisk (haifisk, skater, rokker og havmus)

Sigrid Kristine: 3.441 kilo

Midtholm: 2.185 kilo

Viknafjord: 1.022 kilo

Follabuen: 869 kilo

Vesleper: 92 kilo

Hege: 39 kilo

Valøytind: 5 kilo

Skalldyr, bløtdyr og pigghuder

Hydra: 1.075 kilo

Med forbehold om noen avvik, da ikke alle mottak er sjekket.