Ytringen

Se hvem av distriktets kommuner som bruker mest på barn og unge

AKTIVITETER: Bindal kommune brukte i fjor 393.000 kroner til aktiviteter for barn og unge, viser tall fra SSB. Målt etter innbyggertall er dette relativt mye.

AKTIVITETER: Bindal kommune brukte i fjor 393.000 kroner til aktiviteter for barn og unge, viser tall fra SSB. Målt etter innbyggertall er dette relativt mye.

Bindal kommune bruker mer penger enn gjennomsnittet på aktivitetstilbud for barn og unge. Mens Nærøysund henger langt etter.

Publisert:

I hele Kommune-Norge ble det notert nesten 1,4 milliarder kroner brukt på aktivitetstilbud for barn og unge i løpet av 2021. Vi har hentet ut tallene for alle 356 kommuner hos Statistisk sentralbyrå (SSB), og kan dermed se hvilke kommuner som prioriterer dette mest – og minst. Nærøysund kommune kommer ganske så dårlig ut på denne oversikten, mens Bindal er høyere på tabellen.

Det er ikke oppgitt tall fra Leka på denne statistikken.

Kroner og øre
Det finnes en rekke poster som inngår i disse tallene, og totalt hadde Bindal kommune netto utgifter tilsvarende 393.000 kroner under «Aktivitetstilbud for barn og unge». Dette utgjør 0,3 prosent av alle utgifter kommunen har.

I Nærøysund er det derimot lite å hente i tilsvarende tabeller. Kun 219.000 kroner er oppført der, og det utgjør ikke engang 0,1 prosent av alle utgiftene kommunen har.

Det er KOSTRA (Kommune-stat-rapportering) tallene er hentet fra, og beløpene dreier seg om netto utgifter, altså etter at eventuelle inntekter fra brukerbetalinger er trukket fra.

Mer per innbygger
Vi har sett nærmere på hva beløpet utgjør per innbygger, og på landsoversikten kommer vi til 184 kroner per fastboende i Norge. Det betyr at Bindal kommune kan sies å prioritere dette høyere enn «normalt», da vi kommer til 280 kroner brukt per innbygger i kommunen. Kommunen er oppe på 69. plass blant alle 356 kommuner i Norge.

Nærøysund lander på kun 23 kroner pr innbygger, og befinner seg på 298. plass i Norge.

Det føres driftsutgifter på poster som følgende:

Bibliotek, kino, museer, kunstformidling, idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg, kommunale idrettsbygg- og anlegg, kulturskoler, andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg, kommunale kulturbygg

Store forskjeller
Det er til dels store forskjeller i Norge. De største spanderbuksene for aktiviteter til barn og unge har Bykle i Agder, med hele 1.235 kroner per innbygger. Det er mange småkommuner på toppen her, men vi noterer også Oslo med så mye som 732 kroner per innbygger, som samlet gir 512 millioner kroner i hovedstaden.

Så er det noen kommuner som faktisk kommer ut med pluss i regnskapet. Dette kan skyldes leieinntekter og andre brukerbetalinger.

I Trøndelag er det Namsskogan kommune som har relativt størst utgifter til aktiviteter for barn og unge, med 490 kroner per beboer. Etterfulgt av Hitra med 475 kroner og Flatanger med 441 kroner.