Ytringen

På god vei til å bli en livskraftig bedrift

Jan Håvard Brevik med en vindusramme til ei dør som er laget etter kundens ønske.

Jan Håvard Brevik med en vindusramme til ei dør som er laget etter kundens ønske.

Brannen på Bindalsbruket like før jul kunne ha blitt fatalt for dørproduksjonen, men bedriften fant løsninger som fungerte optimalt. Med en solid økning i ordreinngangen det siste året har bedriften bevist at den har livets rett.

Publisert:

Statistikk viser at det tar som oftest fem år før en nystartet bedrift begynner å tjene penger. I så måte stemmer dette for dørfabrikken Bindalsbruket AS. Bedriften hadde en forsiktig start i 2015, og året etter var de offisielt i gang. De har en stødig arbeidsstokk med på laget, og regnskapet for 2020 viser at i dette året ble det plusstall.

Økt til 12 ansatte

– Ferske tall fra forrige uke viser at ordreinngangen er 46 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Dette er nok en kombinasjon av økte markedsandeler og at kundene bruker mer penger på oppussing nå i koronatiden, sier daglig leder Jan Håvard Brevik. Han er sjef for 12 ansatte. Den siste ble ansatt 1. juni.

– Akkurat nå er antallet ansatte optimalt, men jeg ser ikke bort fra at det kan bli behov for flere etter hvert, sier Brevik.

Bedriften fikk en krevende start på året. Like før jul oppsto det brann i varmeenheten til ei dørpresse. Dette var også hovedpressa som de var helt avhengig av. Dette kunne ha fått et mye verre utfall for det skjedde etter arbeidstidens slutt, og de ansatte hadde tatt juleferie.

Kjørte til Skånevik

Daglig leder Brevik var imidlertid fremdeles på jobb. Han drev med vareopptelling.

– Den jula sov jeg ikke så godt, for jeg brukte tida til å planlegge hvordan vi kunne ta produksjonen videre uten at kundene skulle oppleve forsinkelser. Jeg tok mellom annet kontakt med limleverandøren vår og forklarte situasjonen, og de bisto med verdifull informasjon. Knutsen dørfabrikk i Skånevik hadde samme limsystem som oss, og de stilte seg positiv til forespørselen om å hjelpe oss. Vi hadde et greit bufferlager med dørblader i fabrikken og det berget oss, forteller Brevik.

De ansatte tok et ekstra tørn med å stifte rammer ferdig og de gjorde ellers alt klart.

– Så fylte vi opp en semitrailer og kjørte nedover til Skånevik for å låne utstyr. To personer fra Bindalsbruket ble med, og på den måten fikk vi holdt produksjonen i gang.

Fleksibel arbeidsstokk

På grunn av at dette grepet ble tatt så ble det ikke en eneste forsinkelse på ordrene. I fabrikken var et rengjøringsfirma i full gang med vasking etter brannen.

– De var svært fleksible. Når vi hadde behov for en spesiell type glass til et produkt så prioriterte rengjøringsfirmaet å gjøre disse klare. Dette var ei tid med mye jobb, men vi greide det, oppsummerer Brevik.

Samtidig tok en av de ansatte på seg å renovere ei gammel limpresse, det ble svært nyttig i denne situasjonen. Daglig leder roser sine ansatte for å være svært ansvarsfulle og fleksible. Bedriften nyter også godt av at et stort flertall av dem hadde med seg gode erfaring fra tida som ansatte på det det tidligere Bindalsbruket.

De benytter nå et areal på om lag 4300 kvadrat i Brukstomta næringspark. På sine ulike stasjoner i lokalet utføres et nytt ledd i dørproduksjonen.

Gode signaler

Bindalsbruket har spesialisert seg på kundetilpassede produkter. På gulvet ligger en stor stabel med svarte dører som har ulike nummer freset inn i øvre kant.

– Dette er en ordre på 32 dører som skal til et hotell i Nordland. De er snart klare for levering, sier Brevik som legger til at Bindalsbruket baserer sin drift på tre grunnleggende prinsipper. Kort levringstid, høy kvalitet og at produktene skal være kundetilpasset.

– Når man skal bygge opp en dørfabrikk på nytt er det ingen selvfølge at man vil lykkes. Årene som gikk fra konkursen i 2013 og til vi startet opp var heller ikke i vår favør. Det tok derfor mye lengre tid enn forventet å komme inn i markedet igjen. Vi har nå fått innpass i de fleste byggevarekjedene, og fokuset videre er å få økt kundegrunnlaget. Men jeg har en god magefølelse for at det går riktig vei nå. Vi er i ferd med å bli en livskraftig bedrift. Signaler fra markedet bygger opp under at vi har livets rett, sier Jan Håvard Brevik.