Ytringen

Oransje farenivå for jordskred i Bindal

Det er fare for jordskred i Bindal, Helgeland og deler av Salten.
 Foto: Illustrasjonsfoto fra Pixabay

Det er fare for jordskred i Bindal, Helgeland og deler av Salten. Foto: Illustrasjonsfoto fra Pixabay

Det er sendt ut farevarsel på oransje nivå om jord- og flomskredfare for Bindal, resten av Helgeland og deler av Salten.

Publisert:

- Faren øker fra onsdag morgen, opplyser varslingstjenesten Varsom som forventer flere skredhendelser og at noen av disse kan få store konsekvenser.

Folk i området rådes til å holde seg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring.

Fra onsdag morgen ventes det mye regn, lokalt opp mot 70-100 millimeter på 24 timer. Nedbøren kommer i tillegg til allerede høy grunnvannstand og vannmetning i jord. Det er også meldt om sterk kuling i vindkastene.

– Dette gir fare for utløsning av jord- og flomskred, særlig i områdene som får mest nedbør. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt, skriver Varsom.

Det er også sendt ut gult farevarsel om flomfare for nordlige deler av Helgeland og sørlige Salten.