Ytringen

300 nye studieplasser:

Nye studieplasser på sykepleie fordelt over hele landet

Behovet for sykepleiere er stort i distriktet, og nå har regjeringen økt utdanningskapasiteten med 300 nye studieplasser.
 Foto: Gustavo Fring/Pexels

Behovet for sykepleiere er stort i distriktet, og nå har regjeringen økt utdanningskapasiteten med 300 nye studieplasser. Foto: Gustavo Fring/Pexels

Regjeringen har fordelt 300 ekstra studieplasser i sykepleie til 11 universitet og høgskøler. 10 av disse havner hos Nord universitet.

Publisert:

Behovet for flere sykepleiere er stort. Derfor øker regjeringen kapasiteten med 500 studieplasser fra høsten 2022. Nå er 300 av plassene finansiert med friske midler fordelt og det er Universitetet i Agder og Høgskolen i Molde som får flest nye studieplasser.

– Behovet for sykepleiere er stort, kanskje særlig i distriktene. Det å ha nok fagfolk i helse- og omsorgstenestene der folk bor, er et viktig mål for regjeringen. Pandemien har gjort det enda tydeligere at vi trenger flere sykepleiere og spesialsykepleiere. Nå øker vi utdanningskapasiteten ved høgskoler og universitet fra Agder i sør til Nordland i nord, sier forskings- og høgere utdanningsminister Ola Borten Moe i en pressemelding.

300 av studieplassene blir finansierte med 14,3 millioner kroner i 2022. Pengene er fordelte med utgangspunkt i tilbakemeldingene fra universitetene og høgskolene om hvor de har anledning til å øke utdanningskapasiteten. Regjeringen har spesielt oppfordret institusjonene til å prioritere utdanninger i spesialsykepleie.

– Det er mange gode kandidater som søker seg til sykepleier- og spesialsjuykepleierutdanningene, men som ikke kommer inn fordi det mangler studieplasser. Det er særlig behov for flere spesialsykepleiere. Derfor skal institusjonene prioritere videreutdanning for jordmødre, helsesykepleiere, og anestesi-, barn-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleiere, sier Borten Moe.