Ytringen

Ny rektor og ny elevrekord

Det er ingen tvil om at disse to trivdes første skoledag: Storm Milian Hamland Haug og Alexander Ryum Ramfjord sammen med lærer Inger Lise Måøy.

Det er ingen tvil om at disse to trivdes første skoledag: Storm Milian Hamland Haug og Alexander Ryum Ramfjord sammen med lærer Inger Lise Måøy.

I disse dager takker Tor Arve Larsen for seg som rektor ved Nærøysundet skole og overlater en solid og rekordstor skole til Mona Solsem. I år er det hele 28 skolestartere ved skolen og 136 elever.

Publisert:

Tor Arve Larsen (65) har vært rektor ved skolen siden 2009. Nå går han snart av med avtalefestet pensjon. Han skal jobbe ut måneden ved skolen og deretter jobber han noen uker i administrasjonen som bistand for oppvekstsjefen, før han fra 1. oktober blir offisielt pensjonist.

Godt tilrettelagt

– Jeg kom til dekket bord. Det er gull verdt å få en slik overlapping, smiler arvtaker Mona Solsem, som har funnet seg til rette ved skolen. Hun kommer nå fra jobb i administrasjonen i avdeling for oppvekst og familie. Tidligere har hun jobbet både ved Austafjord oppvektsenter, Rørvik skole og voksenopplæringen. Nå ser hun fram imot å ta fatt på jobben som rektor for fullt.

– Jeg har blitt veldig godt mottatt, sier hun og forteller at det er en stab på 21 ansatte ved skolen. Skolen har en stabil lærerstab. Det mener begge er et tegn på at folk trives her.

Stadig vekst

Og Nærøysundet skole er midt i et område med vekst. Det viser ihvertfall elevtallet.

– I år har vi 28 førsteklassinger. Så mange skolestartere har vi aldri hatt før. Det har ligget på stort sett melllom 15-18 førsteklassinger. Antallet elever totalt er på 136. I fjor var det 126 elever her, forteller Larsen og legger til at framtidsutsiktene også er gode. Neste år blir det, slik det ser ut nå, 145 elever ved skolen.– Tallene har variert noe. I 2009 var det 126, i 2011 var vi nede i 88 elever, men nå vil det ligge ganske stabil rundt 140 i årene framover, sier Larsen, som mener det er svært synd at en sårt tiltrengt utbygging av skolen ikke fikk gjennomslag i kommunestyret.

Trenger plass

– Det er spesilt plass for de ansatte vi har behov for her nå. De har kummerlige arbeidsforhold, sier Solsem og viser fram de ferdige tegningene som ble forkastet av politikerne i denne omgang.

– Vi må vel bare ha tålmodighet og håpe på at vi kan få nødvendige utbedringer i framtida, sier hun.