Ytringen

Lover og forskrifter:

Nå gjelder disse reglene!

Foto: Illustrasjonsfoto

Foto: Illustrasjonsfoto

Ved årsskiftet trer en rekke nye lover og forskrifter i kraft, og her er kort oversikt som blant annet viser en ny boliglov, nettleie, endringer i tax free-kvota, pensjonsendringer og nye skatteregler.

Publisert:

Ny boliglov

I korte trekk betyr den nye loven slutten for å selge boligen “som den er”.

En brukt bolig har en mangel dersom den avviker fra «det kjøperen kunne forvente» og dette ikke står beskrevet i tilstandsrapporten, og det blir strengere krav til bygningssakkyndige (takstmenn) og tilstandsrapport. Det stilles strengere krav til bygningssakkyndige samt utformingen av tilstandsrapporten.

Undersøkelsesplikten strammes inn, og kjøper kan ikke kreve erstatning for forhold som er beskrevet i tilstandsrapporten eller annen dokumentasjon. Det skal mindre til før noe er en mange, og beløpsgrensen for at kjøper kan kreve erstatning vil bli lavere (10 000 kroner).

Ny nettleie på vent

Mandag 20. desember ble det kjent at flere nettselskap utsetter den planlagte innføringen av ny nettleie-modell, etter at et stortingsflertall oppfordret til det. Den nye nettleien skulle opprinnelig tre i kraft fra 1. januar 2022, men blir altså skjøvet ut i tid.

Endringer i tax free-kvote
Nå kan ikke reisende lenger bytte den avgiftsfrie kvoten for tobakksvarer med 1,5 liter avgiftsfri vin eller øl.

Her kan du lese mer om hva som er lov til å ta med seg over grensen.

Pensjonsendringer
Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik kunne i begynnelsen desember avsløre at regjeringen har besluttet å innføre pensjon fra første krone allerede fra 1. januar 2022.

Det betyr at de som tjener minst, vil merke størst forskjell. Tjener du 350.000 kroner i året, vil pensjonssparingen din fra arbeidsgiver øke med 44 prosent.

Pensjon fra første krone blir omtalt som et likestillingstiltak, fordi det er flest kvinner og deltidsansatte som ble rammet av de gamle reglene. Kvinner jobber oftere i bransjer som ikke har pensjon fra første krone i dag, og derfor vil flere kvinner nå vil få bedre pensjon. Kvinner er overrepresentert i yrker som har mindre gode pensjonsspareavtaler, så det er fortsatt like viktig for dem å sjekke hva de vil få i pensjon og om de har behov for å spare ekstra selv.

Fra 2022 endres reglene for individuell pensjonssparing, også kalt IPS. Maksimalt sparebeløp i året reduseres fra 40.000 til 15.000 kroner, og dermed senkes skattefordelen fra opptil 8.800 til 3.300 kroner.

Ny skatteregel
Skatten på eierinntekter, eller utbytteskatt, øker fra 31,68 til 35,2 prosent i 2022. I tillegg til økt utbytteskatt er det også innført økt formuesskatt.