Ytringen

MOT til selvledelse

Sist uke skrev jeg om motivasjon og hvor viktig det er å kjenne mestring for å finne den indre motivasjonen. Hvor flink er du til å finne den indre motivasjonen når ting butter imot? Hva er din holdning til livet? Hva er det gode liv for deg? ...

Publisert:

Sist uke skrev jeg om motivasjon og hvor viktig det er å kjenne mestring for å finne den indre motivasjonen. Hvor flink er du til å finne den indre motivasjonen når ting butter imot? Hva er din holdning til livet? Hva er det gode liv for deg? Har du MOT til å leve slik du selv vil, eller dilter du etter andre og deres meninger?

Vi har nok alle våre visjoner og våre drømmer om hvordan ting burde vært. Fra fødselen av er vi jo i utgangspunktet vinnere. Vi er unike som har kommet til denne verden og det finnes bare en av oss. Livet byr jo på mangt og rett som det er tar det sine egne veier. Men husk da at det er du selv som bestemmer utfallet. Våg å være deg selv, våg å ha MOT til å leve, si nei når du vil beskytte deg selv og vis andre at du bryr deg om dem. Selv om det er dager du føler deg mindre verd, er det ingen som kan si noe om din verdi. For du er like mye verdt uansett hvilken dag det er og hvilket år vi er i.

Det handler om hva du tenker om deg selv og hvor hardt du straffer deg selv i ulike situasjoner. Selvbildet vårt er avgjørende for livskvaliteten og hvilke tanker og meninger vi har om vår egenverdi. Kjærlighet og en god oppvekst høres optimalt ut, men dessverre er det ikke alle som opplever det slik vi mener det burde være. Astrid Lindgren sa det ganske enkelt: «Barn trenger kjærlighet, masse kjærlighet. Får de det, kommer vettet av seg selv». I møte med mange ungdommer de siste årene prater vi en del om egenverdi og hvordan de føler seg. I denne spalten vil jeg dele noen av de påstandene vi bruker sammen med ungdommene. Test deg selv litt nå ved å tenke over hva du ville sagt om disse påstandene.

Jeg gjør det jeg selv liker selv om andre ikke synes det er kult.

Jeg klarer å si nei hvis noen ber meg gjøre noe som er feil eller jeg ikke vil.

Jeg er ofte glad og takknemlig inni meg.

Jeg er fornøyd med den jeg er.

Jeg er bevisst på de valgene jeg tar.

Jeg tør å være meg selv.

Jeg bruker å snakke positivt til meg selv.

Motstand gjør meg sterkere.

Hvis du nå skulle satt en karakter på hvor du står hen i forhold til disse påstandene, hva ville du satt? 1 er lite enig og 6 er helt enig. Hvor på skalaen lander du? Vi høres neste uke.