Ytringen

MOT til å leve

MOT til å leve handler om å være et levende menneske i den forstand at du griper mulighetene, tenker selv og tar dine egne valg. MOT til å leve handler om å finne ut hvilke broer du skal krysse og hvilke broer du skal brenne. For det er du selv ...

Publisert:

MOT til å leve handler om å være et levende menneske i den forstand at du griper mulighetene, tenker selv og tar dine egne valg. MOT til å leve handler om å finne ut hvilke broer du skal krysse og hvilke broer du skal brenne. For det er du selv som bestemmer. Hva vil du satse på, hva vil du gå videre med og hva er det på tide å slutte med. Det er ditt liv det er snakk om og det er kun du selv som kan ta tak i det og gjøre det til et levende liv.

Kjenn på forskjellen på det å være tilfreds og det å ikke være tilfreds. Husk at du avgjør selv hvordan du møter livet og hva du bruker av energi på ting som ikke er bra for deg. Det handler om å skape sin egen rettferdighet. Ikke erg deg over at ting er så fordømt urettferdig. Ikke misunn andre for det de har. Gled deg heller over det du har og det du får til i ditt liv. Fokuser positivt på det du kan gjøre noe med. Å ha et positivt fokus handler om å bruke lommelykta, den usynlige lommelykta for å finne det vi liker med andre mennesker og situasjoner. Sørg for å skape innertiere i livet dit i stedet for skivebom. Ved å være en gutser, en som står på og tenker at dette ordner seg, vil du i mange tilfeller slippe å bli et offer. For det handler om å plante positive tanker og forventninger. Ikke tenk svart hav og tomme garn, men drøm om store fangster og fine opplevelser.

Vi blir alle utfordret på vanskeligheter og problemer i livene våre. Men et positivt fokus forbedrer livskvaliteten din og det gjør det lettere og takle sorg og smerte. Du klarer bedre å holde frykten på avstand med et positivt fokus på at ting går bra i stedet for å tenke at det går dårlig. Gi nå blaffen i hva andre tenker og mener. Noen ganger må du bare stole på deg selv og din egen magefølelse og dømmekraft. Det er dessverre altfor mange rundt oss som er «flinke» til å fortelle oss hva vi gjør feil og hva vi heller burde gjort. Men husk at det er ingen som har noen som helst rett til å få deg til å føle deg mindreverdig.

Vis MOT til å leve handler nettopp om at det er du selv som må vise deg selv og andre at det er du som bestemmer over eget liv og virke. Det andre synes og mener trenger ikke å stemme med det du mener og tror. Da må du stå opp for deg selv og vise at du har MOT til å leve, du har MOT til å ta egne valg og du har MOT til å fokusere positivt for ditt eget beste.