Ytringen

Minneord – Egil Bredesen, Kongsmoen

En bauta i arbeidet for å gi parkinsonrammede et så godt liv som mulig gikk bort tidligere i juni, 76 år gammel.Egil fikk parkinson sykdom på 90-tallet, og ble ganske raskt med i Nord-Trøndelag Parkinsonforening/Norges Parkinsonforbund. Og han ...

Publisert:

En bauta i arbeidet for å gi parkinsonrammede et så godt liv som mulig gikk bort tidligere i juni, 76 år gammel.

Egil fikk parkinson sykdom på 90-tallet, og ble ganske raskt med i Nord-Trøndelag Parkinsonforening/Norges Parkinsonforbund. Og han så raskt at tilbudet til parkinsonrammede i utkantene var dårligere enn i mer sentrale områder, og var med på å stifte Namdal Parkinsonforening, som en lokalforening under Nord-Trøndelag Parkinsonforening. Egil var leder av foreningen i mange år, og det var ikke få mil han, alene eller sammen med Gunvor, kjørte for å delta på møter på Innherred eller i Oslo, på besøk hos medlemmer i Namdalen eller til Namsos for å skaffe penger til hjertebarnet sitt: «Parkinsonbladet». Parkinsonbladet ble først laget for at medlemmene i Namdalen skulle få litt informasjon om sykdommen og om ulike aktiviteter i regi av foreningen. Bladet ble raskt et medlemsblad for hele Nord-Trøndelag, men fortsatt med Egil som primus motor. Bladet, som i starten ble håndskrevet ved kjøkkenbordet på Kongsmoen, er i dag medlemsblad for hele Trøndelag Parkinsonforening og utgis 4 ganger pr år med et opplag på vel 500 eksemplarer.

Parkinsonbladet var det første lokale medlemsbladet for parkinsonrammede i Norge, og ble en mal for lignende blad over hele landet. Egil fikk mange gode venner rundt om i landet og det er mange som nå minnes Egil med takknemlighet.

For sin store og langvarige innsats for parkinsonrammede ble Egil æresmedlem i Namdal Parkinsonforening/Nord-Trøndelag Parkinsonforening/Trøndelag Parkinsonforening.

Sykdommen satte etter hvert sitt preg på Egil, og aktiviteten måtte trappes ned de siste årene. Men han var helt til det siste opptatt av hvordan det går med oss andre som er rammet av parkinson sykdom.

I stor takknemlighet for den innsatsen Egil la ned for oss parkinsonrammede, lyser vi fred over hans minne.

På vegne av Namdal Parkinsonforening, Inntrøndelag Parkinsonforening og Trøndelag Parkinsonforening

Alf Magne Bye