Ytringen

Lavt salg i september og tredje kvartal 2021

Høy prisvekst på byggevarer, dyre tomter har skapt usikkerhet i markedet mener Boligprodusentenes Forening.

Publisert:

– Vi ser nå at den høye prisveksten på byggevarer og de høye tomtekostnadene har skapt usikkerhet i markedet, og folk har blitt mer avventende i forhold til kjøp av ny bolig, sier adm. direktør Per Jæger hos Boligprodusentenes Forening i en pressemelding.

Han viser til at tredje kvartal 2021 er det dårligste kvartalet de har registrert siden de begynte med registrering av månedlig salg av nye boliger i 2010.

– I tillegg ser vi at september 2021 har det laveste salget som er registrert i september siden 2010. Vi er bekymret over det lave salget på nye boliger, sier Jæger.

– Vi ser at det er mangel på nye boliger noe som begrenser vekst og tilflytting i kommunene, og anmoder derfor kommunene i arbeidet med kommuneplaner og sørge for tilstrekkelig boligområder. Når pandemirestriksjonene nå er fjernet haster det med å sette fart på ferdigstillelse av pågående reguleringsplaner, slik at mangel på nye boliger ikke står i veien for ønsket utvikling i kommunene.

Tall for Trøndelag viser at salget i tredje kvartal 2021 av nye boliger var 52 prosent under salget i tredje kvartal i 2020, og at salget hittil i år er 5 prosent under salget i tilsvarende periode i 2020.

Når det gjelde igangsetting av nye boliger i tredje kvartal 2021 så det var 100 prosent over igangsettingen i tredje kvartal i fjor, og en prosent under igangsettingen i tilsvarende periode i fjor.

– Salget av nye fritidsboliger hittil i år er 79 prosent over tilsvarende periode i fjor, og igangsettingen av nye fritidsboliger hittil i år er 30 prosent over tilsvarende periode i fjor, sier Jæger.