Ytringen

En kulturrik høst i Nærøysund

Her er gjengen som skal lose kommunen gjennom en kultivert høst. Fra venstre; Gerd Toril Aune, Torunn  Neerland, Kari Hestad, Gunvor Fjær, Heidi Arnøy, Turid Møllersen, Ann Krisitn Avdem, Hans Willhelm Thorsen, og Brit Karin Theimann.

Her er gjengen som skal lose kommunen gjennom en kultivert høst. Fra venstre; Gerd Toril Aune, Torunn Neerland, Kari Hestad, Gunvor Fjær, Heidi Arnøy, Turid Møllersen, Ann Krisitn Avdem, Hans Willhelm Thorsen, og Brit Karin Theimann.

Når høsten kommer krypende markeres årlig de europeiske kulturminnedagene. I Nærøysund kommune er denne markeringen intet unntak. Markeringen skal foregå i løpet av september, og det vil bli mange ulike innslag rundt om i hele kommunen.

Publisert:

Sist oppdatert: 04.07.2022 kl 08:23

På torsdag den 30. juli hadde ulike lag og foreninger rundt om i Nærøysund kommune samlet seg for å planlegge, og spikre høstens kommende agenda.

Kommunen organiserer

Møtet ble ledet av Kari L. Hestad leder ved kulturavdelingen i Nærøysund kommune. Kommunen er nemlig med på planleggingen bak den store markeringa av kulturminnedagene her i kommunen.

Selv om kommunen er med på selve koordineringa og organiseringa av opplegget, er det de ulike lagene og foreningene som skal sende sine aktører i ilden under de mage arrangementene.

Hvert år skal arrangørene utfordres i form av ulike tema. I år er det valgte hovedtemaet "Drivkraft".


Allsidige arrangører

I år skal arrangører fra lag og foreninger over hele Nærøysund berike repertoaret til Kulturminnedagene 2022.

Her vil det bli ulike kulturelle bidrag fra blant annet; frivillighetssentralene i gamle Vikna og Nærøy med Heidi Arnøy og Torunn Neerland , Galtneset Jettegryter med Hans Willhelm Thorsen, innslag fra folkebiblioteket i samspill med Gerd Toril Aune, mens Brit Karin Teimann og Turid Møllersen kan by på ulike aktiviteter fra Vikna og Nærøy historielag. Gunnvor Fjær kan by på spenning i Remmastrauman, og Ann Kristin Avdem sokneprest i Vikna kunne også love ut ulike kulturelle innslag i løpet av den kommende høsten.

En kulturivrig kommune

Nærmere beskrivelser av de ulike arrangementene som skal skje fortløpende i september måned kommer det mer informasjon om på kommunens hjemmesider.

Kulturminnedagene markeres over hele Europa fra perioden 5.-11. september, men grunnet mange aktører og en stor kommune har Nærøysund kommune, i samarbeid med de ulike foreningene valgt å forlenge markeringen til en hel måned.

Slik ble ordninga også løst i fjor, og dette til stor glede for både arrangører og deltakere over hele kommunen.