Ytringen

Kontrakt sikrer kvalitet og jobber

Medikamentfrie avlusingsoperasjoner er vesentlig for så vel fiskevelferd som hele verdikjeden i sjømatproduksjonen. Her betjener Ficheraquaservice en avlusingslekter ved en lokalitet i Bindal.

Medikamentfrie avlusingsoperasjoner er vesentlig for så vel fiskevelferd som hele verdikjeden i sjømatproduksjonen. Her betjener Ficheraquaservice en avlusingslekter ved en lokalitet i Bindal.

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!