Ytringen

– Jeg vil bare at Erna skal forstå hvordan jeg har det

Alle nyhetssendingene om korona gjør at Lars Petter Antonsen (42) blir redd og usikker. Den frykten vil han gjerne fortelle om og aller helst til statsminister Erna Solberg.

Publisert:

– Jeg føler meg ensom og savner besøk, sier Lars Petter Antonsen. Lars Petter har Downs syndrom og tilhører derfor risikogruppen.

Han forteller om en hverdag der han føler at han lett blir både redd og lei seg når han ser på TV om hvordan koronaen "farer fram" i de store byene, men også i forhold til det som skjer lokalt. Han leser i aviser om at koronaen har kommet hit og er redd for hva som kan skje.

– Jeg vil ikke at korona skal komme hit og gjøre sånn at det blir stengt her, sier Lars Petter og snur seg og peker mot Kolvereid skole hvor det nye biblioteket er.

– Det må ikke stenge. Da blir jeg veldig lei meg, sier han alvorlig.

At de som har testet positivt må være i karantene er noe han ikke har hørt om, ifølge ham selv.

– Det er ingen som forteller meg noe, og det gjør meg veldig utrygg. Jeg vil jo være trygg når jeg er på Kolvereid, og så vil jeg at mamma og pappa skal være trygge. Jeg vil bare vite hva som skjer, sier Lars Petter, som gjerne vil gå så langt som å snakke med statsministeren om hvordan han føler denne koronaperioden.

– Jeg vil bare at Erna skal forstå hvordan jeg har det. Det er ikke så lett å være redd hele tiden, sier han.

Han er klar over at det er viktig å vaske hendene ofte og sprite seg når man skal inn på butikker eller kontorer.

– Jeg spriter meg mange ganger hver dag for det er viktig. Det har jeg lært, forteller han bestemt.

Han drar på jobben i Rørvik som vanlig, men ønsker seg veldig en normal hverdag igjen.

Kommunen gir informasjon

– Når det gjelder personer med utviklingshemming og de som yter tjenester til personer med utviklingshemming er det laget en egen side om covid-19 og utviklingshemming. Den er et samarbeid mellom NAKU, SOR, Aldring og Helse og Helsedirektoratet, sier Kim Berge som er seniorrådgiver og nestleder for Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU).

Hun viser til at informasjonen er i særlig grad rettet mot personer som selv kan lese og innholdet er særlig lagt til rette for tjenesteytere som yter bistand til personer med utviklingshemming.

– Det er en egen side som viser til hjelpemiddel og videoer som omhandler hvordan man kan snakke med personer med utviklingshemming om covid-19. I denne sammenhengen er det viktig hvordan man legger til rette for at informasjon om dette teamet blir presentert på en måte som gjør at også personer med kognitive vansker forstår innholdet, sier Berge.

Det er laget egne punkter i den generelle veilederen som peker mot tjenestene som gis til personer med utviklingshemming.

Denne veiviseren viser også Ellen Westberg, enhetsleder i miljøtjenesten i Nærøysund kommune, til og sier at kommunen gir informasjon etter individuelt behov og forholder seg til retningslinjer og informasjon fra helsemyndighetene og brukerorganisasjoner tilpasset personer med psykisk utviklingshemning.

Får ekstra beskyttelse

På spørsmål om hvordan man best skal ivareta disse som er i risikogruppen, svarer Westerberg at kommunen skjermer denne gruppen som alle andre som er i risikogruppen.

– De veiledes på smittevernregler og smittehåndtering ut ifra deres individuelle behov, og vi opplever at denne gruppen er meget tro og flinke til å forholde seg til retningslinjene.

Spiller en nøkkelrolle

– Som for alle i vårt samfunn tenker vi at god informasjon gjør at vi kan håndtere dette på en best mulig måte. Derfor er det viktig at bistandspersonell eller tjenesteytere har god informasjon og har kunnskap om den enkelte med utviklingshemming sine styrker og svakheter når det gjelder kommunikasjon slik at man kan tilpasse og gi god informasjon. Nettsiden hos NAKU er et verktøy som kommuner kan bruke i sitt arbeid med å gi faglig forsvarlige tjenester når det gjelder personer med utviklingshemming under pandemien, sier Berger hos NAKU.

Gjennom at vi alle har god informasjon om pandemien kan vi alle gjøre tilpasninger i livet vårt som gjør at vi kan etterleve de statlige retningslinjene. Dette gjelder alle, uavhengig av våre diagnoser.

– Det påligger et særlig ansvar for ansatte i kommuner og sykehus å tilrettelegge informasjon slik at også personer med utviklingshemming kan delta i dugnaden med å begrense smitte, forklarer Berge.

Pasient- og brukerrettighetsloven fastslår de rettighetene personer med utviklingshemming har i møte med tjenestene.

– Selv om tjenestene i mange tilfeller må endres under en pandemisituasjon, er det fortsatt dette lovgrunnlaget som regulerer kommunenes tjenester til personer med utviklingshemming og eventuelle endringer må ha hjemmel i lov. Kommunene plikter å yte nødvendige og forsvarlige tjenester, slår Berge fast.

«Hei Lars Petter,

Jeg skjønner veldig godt at du savner besøk. Det er dumt at vi ikke kan være så mye sammen med andre som vi ønsker fordi det er korona-smitte i landet vårt. Jeg håper du kan snakke på telefon eller video med de som du skulle hatt besøk av, det hjelper litt og dere kan få følelsen av å gjøre noe sammen. Mange blir lei seg på grunn av korona. Jeg synes det hjelper å gå en tur, og være ute i frisk luft. Jeg tror det er lurt å gå en tur hver dag.

Jeg skjønner godt at du er bekymret for smitten. Det aller viktigste for å unngå å bli syk, er å vaske hendene ofte, holde avstand til andre, ikke være sammen med så mange andre på fritiden og være hjemme når man er syk. Hvis alle gjør det, tror jeg vi sammen kan kontrollere viruset slik at ikke så mange blir syke. Når du ser noe på tv eller leser noe i avisen som du blir redd av, synes jeg du skal snakke med noen av de som du er sammen med til daglig. Jeg tror de har mange svar som gjør at du vil bli mindre lei deg og mindre redd.

Alle jeg kjenner er skikkelig lei av korona nå, og mange er redde og lei seg. Men jeg er sikker på at alt blir bra til slutt, og gleder meg til vi kan leve som vanlig. Jeg synes du er kjempeflink som vasker og spriter hendene dine ofte. Fortsett med det! Da hjelper du til slik at smitten ikke sprer seg.»