Ytringen

Minneord:

Minneord over Jørn Killingberg

av Kjartan Tørum

Publisert:

Sist oppdatert: 07.11.2022 kl 09:18

Så kom dagen vi fryktet, Jørn - du tapte den åtte år lange kampen mot den lumske kreften!

Torsdag fikk vi ta farvel med deg og følge deg til ditt siste hvilested på Foldereid gravlund.

Rammen rundt seremonien i nykirka på Rørvik, var på en verdig måte regisert av din kjære Anne Grethe - og forrettet av biskop emiritus Tor Singsås. Sjelden har jeg opplevd en varmere og mer verdig begravelsesseremoni - ære være til en av de store nestorene i Den norske kirke.

Den rullende fotomontasjen på hver side av den flotte altertavla - skapte i tillegg gode minner, ro og trygghet. Kanskje opplevde vi her starten på en ny rituell dimensjon under begravelsesseremonier?

Personlig hadde jeg gleden av å være kollega av deg i 35 år, Jørn.

Kvalitetene dine var mangfoldige. Ditt lune vesen, din tverrfaglige nysgjerrighet og vilje til kunnskapsdeling, gav deg stor integritet i kollegiet.

I tillegg gjorde grundige faglige og pedagogiske forberedelser og din gode evne til å se enkeltelevens individuelle behov, undervisningen meningsfull for tusener av ungdommer.

Sammen med din kone Anne Grethe, har dere tilsammen lagt igjen utrolige 73 årsverk ved Ytre Namdal Videregående skole!

Denne stabiliteten og lojaliteten til en og samme arbeidsgiver, bør avstedkomme stor og fortjenestefull respekt og honnør.

Jeg håper vi alle fremover viser empati og slår ring rundt Anne Grethe, Andreas og Maria.

I ærbødighet lyser jeg fred over Jørns minne!