Ytringen

Et nytt miljøfyrtårn i Nærøysund

Varaordfører Mildrid Finnehaug overrakte tirsdag miljøfyrtårndiplomet til miljøfyrtårnansvarlig Frank Arild Hasfjord og rektor Anita Frelsøy. Diplomet er blant annet underskrevet av ordfører Amund Hellesø og skal henges på en synlig plass på skolen.
 Foto: Morten Wengstad / Nærøysund kommune

Varaordfører Mildrid Finnehaug overrakte tirsdag miljøfyrtårndiplomet til miljøfyrtårnansvarlig Frank Arild Hasfjord og rektor Anita Frelsøy. Diplomet er blant annet underskrevet av ordfører Amund Hellesø og skal henges på en synlig plass på skolen. Foto: Morten Wengstad / Nærøysund kommune

Tirsdag kunne varaordfører Mildrid Finnehaug overlevere det synlige beviset på at en ny virksomhet i Nærøysund er sertifisert som Miljøfyrtårn. Det er ved Ytre Namdal videregående skole de nå har jobbet målbevisst og intenst for å få denne utmerkelsen.

Publisert:

Om Stiftelsen Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning.

Miljøfyrtårn fikk sin spede begynnelse i 1996, da Kristiansand kommune satte i gang tiltak i samarbeid med private bedrifter i ulike bransjer. I Kristiansand var og er Miljøfyrtårn en felles satsing fra miljøvernseksjonen og næringsseksjonen, der kommunen utnytter miljøfaglig kompetanse og næringsseksjonens brede kontaktnett med private bedrifter.

Våren 1999 utarbeidet en arbeidsgruppe sammensatt av SFT, GRIP, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Kristiansand kommune et forslag til hvordan Miljøfyrtårn kunne utvikles til et nasjonalt program.

Miljøfyrtårn-programmet ble høsten 2002 evaluert av Miljøverndepartementet. Resultatet ble videreføring av programmet ved hjelp av tilskudd over statsbudsjettet. Fra 1. januar 2003 var ikke Miljøfyrtårn lenger et prosjekt, men en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn, som den første nasjonale ordningen i Europa, ble anerkjent av EU i 2017. Etter langvarig vurdering ble beslutningen om å anerkjenne Miljøfyrtårn iht. artikkel 45 av Regulation (EC) No 1221/2009 vedtatt av Europakommisjonen 6. desember 2017. Dette beviser at at ordningen holder en høy miljøstandard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger som EMAS og ISO 14001.


Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifikat og et anerkjent og effektivt verktøy for miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Det betyr at YNVS gjennomfører effektive og lønnsomme miljøforbedringer, og samtidig bidrar til å oppnå flere av FNs bærekraftmål.

– Det har vært en arbeidsom og lærerik prosess. Nå er vi stolte og glade, sier miljøfyrtårnansvarlig ved YNVS, Frank Arild Hasfjord på kommunens hjemmeside.

Tidligere har Ytre Namdal tannklinikk, som er samlokalisert med den videregående skolen fått samme utmerkelse. Trøndelag fylkeskommune har høyt fokus på å gjøre sine virksomheter grønnere.

Det var varaordfører i Nærøysund kommune Mildrid Finnehaug som sto for overrekkelsen av miljøfyrtårndiplomet som er det synlige beviset på jobben som er gjort ved Ytre Namdal videregående skole.

Nærøysund kommune har startet arbeidet med å utvikle en klima- og miljøplan og kommuneledelsen er godt fornøyd med at virksomheter i kommunen tar grep for å forbedre miljøet. YNVS har blant annet redusert CO2-utslippet med 12 prosent og har jobbet mye med å redusere matsvinn.

– Miljøtiltakene på YNVS er et bidrag til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Det er imponerende det de har gjort, og vi ønsker dem lykke til videre med det gode arbeidet, sa Mildrid Finnehaug i forbindelse med overrekkelsen av diplomet.