Ytringen

Positive Merkurbutikker:

Det handler om å samarbeide

Håvard Skeie fra Joker Foldereid, Martin Øie Lauten fra Nærøysund kommune, Olav Morten Ressem fra Coop Midt-Norge, Hans Kristoffersen fra Coop Midt-Norge, Camilla Vågan fra Nærøysund kommune, Erling Ulsund fra Joker Austafjord, Anne Lise Tangen fra Coop Marked Naustbukta og Morten Ulrichsen fra Joker Bogen deltok på Merkur-møtet på Foldereid. Det gjorde også Kjell Sørenmo fra Coop Opløfjord og Lars Fredrik Mørch fra Namdalskysten Næringsforening og Mariann Høyen fra Merkur-ordningen.
 Foto: Morten Wengstad / Nærøysund kommune

Håvard Skeie fra Joker Foldereid, Martin Øie Lauten fra Nærøysund kommune, Olav Morten Ressem fra Coop Midt-Norge, Hans Kristoffersen fra Coop Midt-Norge, Camilla Vågan fra Nærøysund kommune, Erling Ulsund fra Joker Austafjord, Anne Lise Tangen fra Coop Marked Naustbukta og Morten Ulrichsen fra Joker Bogen deltok på Merkur-møtet på Foldereid. Det gjorde også Kjell Sørenmo fra Coop Opløfjord og Lars Fredrik Mørch fra Namdalskysten Næringsforening og Mariann Høyen fra Merkur-ordningen. Foto: Morten Wengstad / Nærøysund kommune

Nærøysund har fem lokalbutikker tilknyttet Merkur-ordningen, som er en nasjonal støtteordning for distriktsbutikker. Kommunen har nå startet et arbeid for å se på mulighet for tettere samarbeid med disse viktige aktørene i lokalsamfunnene.

Publisert:

– Vi i Nærøysund kommune ønsker å se på muligheten til å få til et samarbeid med lokalbutikkene. Dette er noe vi ønsker for å oppnå målene i samfunnsplanen om levende lokalsamfunn. Nærbutikkene er viktig for grendene både som servicetilbud og møteplasser, sier strategi- og samfunnssjef i Nærøysund kommune Camilla Vågan i en melding på kommunes nettside.

Torsdag 17. februar var representanter fra Merkur-butikkene i Nærøysund, inkludert en fra Joker Bogen som ligger rett over kommunegrensa i Bindal, samlet sammen med representanter fra Nærøysund kommune og Merkur-konsulent Mariann Høyen for å diskutere Merkur-ordningen, og mulighetene som ligger i et samarbeid mellom kommunen og butikkene.

Møtet ble holdt på Krambua kafé, som ligger i tilknytning til Joker-butikken på Foldereid.

Joker-butikken på Foldereid har fått en del støtte fra Merkur-ordningen til utvikling. Her ble møtet avholdt på torsdag.
 Foto: Morten Wengstad / Nærøysund kommune

Joker-butikken på Foldereid har fått en del støtte fra Merkur-ordningen til utvikling. Her ble møtet avholdt på torsdag. Foto: Morten Wengstad / Nærøysund kommune

Høyen, som for anledningen var med via nett påpekte at det er positivt at kommunen tar grep og tar initiativ til et samarbeid med Merkur-butikkene. Det har vært gjennomført tilsvarende samarbeid andre steder, og dette har vært positivt både for lokalsamfunnene, butikkene og kommunen.

Muligheter for samarbeid
Merkur er en statlig støtteordning for distriktsbutikker som har pågått siden midten på 1990-tallet. Den bidrar med investeringsmidler til butikkene og kan også bistå med rådgiving innen blant annet utvikling og omstilling.

Butikkene i Nærøysund har fått en god del støtte til investering i alt fra drivstoffanlegg til inventar gjennom Merkur-ordningen.Butikkene fikk mulighet til å presentere sine tanker og muligheter for videre samarbeid over møtebordet på Krambua.

Merkur har på Vestlandet ledet et pilotprosjekt mellom kommuner og nærbutikker, der butikkene på ulike måter har fungert som et kontaktpunkt mellom kommunen og de som bor i butikkenes nærområder. Dette er til inspirasjon for tilsvarende framtidig samarbeid mellom kommunen og butikkene i Nærøysund. Nærøysund kommune ønsker å være på tilbudssiden for å finne mulig samarbeid mellom kommunen og lokale butikker.

– Det er forskjellig behov og ønsker i de ulike lokalsamfunnene. Vi i kommunen ønsker å høre hva butikkdriverne og lokalsamfunnene ser som mulige samarbeidsområder, sier Camilla Vågan på kommunens side.

Bedrer tjenester
Torsdagens møte var starten på et nytt samarbeid mellom kommunen og nærbutikkene. Per i dag er det kun ett formelt samarbeid mellom Nærøysund kommune og en av butikkene, og det er at Joker Foldereid driver utlånsstasjon for Nærøysund bibliotek.

Ellers er nærbutikkene også i dag viktige knutepunkt og møtesteder som tilbyr en god del tjenester utover vanlig dagligvarehandel, blant annet gjennom samarbeid med Posten og andre aktører.

I framtiden kan det bli et mer formelt samarbeid med butikken og kommunen som både skal være med og styrke butikkene og som gjør Nærøysund kommune mer til stede i grendesamfunnene. Dette kan være alt fra kommunale infoskjermer i butikkene til fysisk tilstedeværelse fra kommunen på gitte tidspunkt i butikkene eller at butikkene bistår innbyggerne med å løse digitale løsninger.

– Vi ønsker å jobbe videre med dette og skal gjennom Merkur-kontakten ha dialog med butikkene i tiden framover for å kartlegge hvilke muligheter vi har i et tettere samarbeid framover. Kommunen skal også ta en gjennomgang av hvilken type service vi kan se for oss at kan legges inn i et samarbeid i framtiden, avslutter Camilla Vågan.

Butikkene fikk mulighet til å presentere sine tanker og muligheter for videre samarbeid over møtebordet på Krambua.
 Foto: Morten Wengstad / Nærøysund kommune

Butikkene fikk mulighet til å presentere sine tanker og muligheter for videre samarbeid over møtebordet på Krambua. Foto: Morten Wengstad / Nærøysund kommune