Ytringen

Vær ærlig om din politikk Steinar, lyv ikke om min!

av Terje Settenøy, Trøndelag FrP

Publisert:

I et leserbrev den 29.01 skriver gruppeleder i Senterpartiet sin fylkestingsgruppe, flere uriktige påstander.

I samme innlegg skriver Aspli at jeg er unøyaktig i mine uttalelser, da synes jeg det er merkelig at Aspli selv har en så lemfeldig omgang med sannheten.

Aspli skriver at mitt forslag i fylkestinget ville kostet 140 millioner og medført økt korrosjon på bruer og konstruksjoner, og at jeg ikke kom med inndekning for mitt forslag.

Det medfører ikke riktighet.

Jeg fremmet et forslag som ville kostet 30 millioner, det ville heller ikke medført ekstra korrosjon på bruer og konstruksjoner, siden mitt forslag ikke medførte bruk av salt, bare sand. Jeg hadde også inndekning for mitt forslag.

Aspli skriver også at det aldri er foreslått at skilting skal innføres som alternativ til økt krav til strøing. Det ble votert alternativt over mitt forslag om økt friksjonskrav (bedre strøing)

Og forslaget fremlagt fra Iversen Stokke (SP) på vegne av Senterpartiet/Arbeiderpartiet, «det skal fremskaffes informasjon fra andre om metoder for varsling til trafikanter om dårlig friksjon i veibanen, da spesielt innføring av elektronisk varselskilting.» Hovedutvalg Veg ba i samme sak om at det fremlegges en sak der det belyses hvor slike utfordringer er størst og da også informasjon om mulige løsninger, som da f.eks. elektronisk skilting.

Jeg oppfatter det som at elektroniske skilter blir foreslått i stedet for strøing.

Aspli er også veldig opptatt av hvem som har vært samferdselsminister i Norge.

Jeg skjønner at det kan være behagelig å skylde på andre for resultatene av sin egen politikk, men sannheten er at enten Aspli liker det eller ikke, så er det Trøndelag Fylkesting som bestemmer rammene for vintervedlikehold i Trøndelag, ikke samferdselsministeren.

Jeg vil oppfordre til at du argumenterer for din politikk jeg, Steinar. Så dropper du løgnene om min politikk og ansvarsfraskrivelsen med å skylde på andre, som ikke har ansvaret