Ytringen

Leka kommune har blitt minoritetseier i Museet Midt

Innbyggerne i Leka har et godt forhold til museet sitt. Nå har Leka kommune inngått avtale med Museet Midt for videre utvikling. Bildet er fra bygdedagen på Leka Museum under Herlaugdagene i 2017.
 Arkivfoto: Christine Kveinsjø

Innbyggerne i Leka har et godt forhold til museet sitt. Nå har Leka kommune inngått avtale med Museet Midt for videre utvikling. Bildet er fra bygdedagen på Leka Museum under Herlaugdagene i 2017.
Arkivfoto: Christine Kveinsjø

I 2020 inngikk Leka kommune en avtale med Museet Midt IKS og ble medlem som minoritetseier. Under siste kommunestyremøte ble strategipapirene for museal virksomhet i Leka kommune vedtatt.

Publisert:

Avtalen innebærer mellom annet at Museet Midt IKS skal bistå kommunen i en rådgivende funksjon innen museal virksomhet. Det er ansatt to distriktskonservatorer, som skal fylle denne rollen i alle minoritetseierkommuner. Museet Midt IKS har i samarbeid med Leka kommune laget et strategidokument for museal virksomhet i Leka, med prioriterte mål og oppgaver for de neste tre årene. Planen ble enstemmig vedtatt i Leka kommunestyre.

Gjennomgang og evaluering

Kommunen har fortsatt eier- og forvaltningsansvar for sine kulturminner og museumsanlegg. Museet Midt IKS skal bistå kommunen i en rådgivende funksjon innen museal virksomhet.

Det er laget en fremdriftsplan der det er definert prioriterte mål og oppgaver for hvert år. Dette skal skape forutsigbarhet, og gi et dokument som kan brukes for å se om målene er oppnådd.

Planen skal ikke sperre for akutte behov, eller endringer i prioriteringer. Det legges opp til at konsulent for kultur og næring og distriktskonservatorene skal ha en felles gjennomgang av planen en gang i året, med evaluering av arbeidet som ble gjort, samt revidering av planen.

Framdriftsplanen

I 2021 står bygningsvern, utviklingsplan, og en kulturminneplan med kontrollregistrering fra SEFRAK på agendaen.

I 2022: Innen bygningsvern skal oppfølging av tiltak gjennomføres. Samlingsforvaltning: Sikringsplan. Leka kommune skal delta i en arbeidsgruppe for kulturminneplanen. Det skal gjennomføres formidlingstiltak.

I 2023 videreføres oppfølging av tiltak innen bygningsvern, innen samlingsforvaltning skal oppfølging av sikringsplan gjennomføres. Det samme gjelder for kulturminneplanen, der skal tiltak bli fulgt opp.