Ytringen

Redusert elgbestand i Vikna

Litt for høyt uttak av eldre kyr kan være med å redusere elgbestanden i Vikna elgvald.

Litt for høyt uttak av eldre kyr kan være med å redusere elgbestanden i Vikna elgvald.

Det er ting som tyder på at elgbestanden i Vikna er redusert etter jakta 2020. Færre eldre okser ble observert under jakta og avskytingen av eldre ku er for stor. Arbeidsutvalget ser dette som en utfordring og vil naturlig nok i dialog med rettighetshaverne.

Publisert:

Elgjakta 2020 ble en lengre periode enn tidligere. Jegerne jaktet fra 10. oktober og fram til helligdagsfredningen 23. desember. Men allerede under et jaktledermøte tidlig i jakta kom signalene om at noe var annerledes enn tidligere. De aller fleste jaktfeltene meldte om færre eldre okser på sine områder. Endringer ble derfor gjort underveis, dette for å spare de eldre oksene og sikre etterveksten i elgstammen. Etter endt jakt og oppsummering med kontroll av kjever og kjønnstegn på de voksne dyrene, ser imidlertid arbeidsutvalget om mulig en enda større utfordring. Det felles for mange eldre kyr enn tildelingen gir rom for. Derfor er det tegn som tyder på at elgbestanden er redusert etter jakta 2020.

Vårtellingen til våren vil gi en pekepinn på om dette stemmer, men leder i utmarksrådet, Hallgeir Pedersen sier det er utfordrende å se helheten i bestanden med så lang jakttid og jaktfelt som jakter på ulike tidspunkt.

– Det som skjer er at elgen flytter seg mellom de ulike jaktfeltene og det kan dannes et bilde av at det er flere dyr enn vi nødvendigvis har. Det er derfor viktig at de ulike jaktfeltene, 17 i alt, kommuniserer godt om hvilke observasjoner som gjøres og hvilke dyr som er i de ulike områdene, oppfordrer Pedersen.

Må ned

På vegen av arbeidsutvalget i utmarksrådet presiserer han den største utfordringen.

– Vi ønsker å framheve at det er felt en betydelig større andel eldre kyr enn det som er tildelt. Totalt ble det felt 23 eldre kyr, men det var tildelt 17. Det betyr en overskridelse på 35 prosent. Pedersen har forståelse for at det kan være vanskelig å skille kvige og ku. Dyrene er blitt mindre så det er mindre forskjell på størrelsen mellom halvannen åringer og eldre dyr.

– Dette er typisk når en elgbestand er på tur ned, mener Pedersen.

– Når det blir mindre elg går det hardere utover de eldre dyrene i bestanden. Når vi tar ned stammen blir det felt en høy prosent kalv, ergo færre ungdyr å jakte på året etter.

Da er det lett at eldre kyr blir felt som ungdyr, mye på grunn av størrelsen og vi har hatt en ordning der ku uten melk i juret kunne felles, forklarer Pedersen.

Gjennomsnittsvektene på elgen i Vikna har gått jevnt ned de siste årene, og tallene fra 2020 viser et snitt på 55 kilo på kalv, 123 på halvannenåringer og 170 kilo snittvekt på de eldre dyrene. Kalver nede i 35 kilo og halvannenåringer under 100 kilo er registrert felt i 2020. Det er og felt eldre kyr med vekt langt under snittet. Pedersen tror det blir lavere kvoter for elgjakta 2021.

– Vi får se når vårtellingen er gjennomført. Vi beregner kvoten etter tellinga i mai og det beregningsgrunnlaget stemmer bra. Erfaringstall flere år tilbake i tid er med på å gi et sikkert grunnlag, sier han.

Årsmøtet

Leder i Vikna utmarksråd, Hallgeir Pedersen håper de kan få gjennomført årsmøtet på vanlig måte, men vil se an situasjonen rundt covid-19 og de gjeldende smittevernreglene.

Det er et gjeldende vedtak på at Vikna elgvald skal ha rundt 200 elg på vinteren. I samarbeid med kommunen og i samråd med fylket vedtas så kvotene, og det er viktig å huske på andre forhold som spiller inn for lokalsamfunnet. Beiteskader hos gårdbrukerne, trafikkfaren og konflikter med elg i nærområdet er kjente utfordringer som det må tas høyde for. Slik bestanden har vært har vi ligget litt over bestandsplanmålet, men det er likevel innafor det forsvarlige for alle parter i samfunnet. Et viktig verktøy i forvaltningen og for å ivareta de ulike interessene, er å tildele bare 70 prosent av kvoten til jaktstart. Den resterende 30 prosent blir fordelt med tanke på høyest press på påkjørsler og beiteskader, samt interesse konflikter i tett bebyggelse, forklarer Pedersen.

I 2020 ble 131 av 153 tildelte dyr felt. 49,2 prosent er kalv, 19,85 prosent er ungdyr og 30,53 prosent er eldre dyr. Pedersen omtaler forvaltningen av elgen som sunn og fornuftig i Vikna. Jegere og rettighetshavere har naturlig nok ulike meninger og interesser, men de ser hva de har av dyr og mange velger å ikke fylle kvotene på grunn av at de vil bruke mer tid på å se utviklingen i bestanden.

– Vi ønsker innspill fra rettighetshaverne og jegerne på hva som kan gjøres av justeringer i så måte. Vi håper derfor vi kan gjennomføre vårt årsmøte på ordinært vis slik at vi kan samle folket til en diskusjon rundt utviklingen av elgbestanden i Vikna elgvald, avslutter Hallgeir Pedersen.