Ytringen

Åpnet kirka for ungdommene: - For en kul prest vi har!

Mange av russen takket ja til invitasjonen om gratis pizza og brus i kirka.

Mange av russen takket ja til invitasjonen om gratis pizza og brus i kirka.

Sokneprest Ann Kristin Avdem Grande ønsket å gi russen et måltid og et sted å være før de dro ut på fest natt til 17. mai. Det ble svært godt tatt imot av takknemlige russ.

Publisert:

Når vi ankommer kirka denne ettermiddagen er det ikke salmesang som møter oss. Nei da, moderne partymusikk ljomer ut over lydanlegget i kirka. Inne i kirkerommet er det laget plass til å danse, og inne i lillesalen serveres det pizza. Rundt bordene sitter fornøyde rød- og blåruss. Senere på kvelden er det svartrussen sin tur.

– Jeg har ikke ord. For en kul prest vi har, stråler russepresident for de røde og blå horder, Kristin Storfjord, som var svært takknemlig for at kirka ville ta imot dem på denne måten.

– Dette er jo helt motsatt av hva man forventer og hva man forbinder med kirka, sier Storfjord, mens den ene russelåta og partylåta etter den andre toner ut over anlegget i kirka.

Ville glede de unge

Det hele startet med at soknepresten leste russepresidentens hjertesukk angående russetiden de sto foran på sosiale medier og i avisene.

– Jeg tenkte mye på alt det ungdommene mister nå i koronatida og funderte på hva vi kunne gjøre av positive ting for dem. Jeg fikk dermed idéen om å invitere dem inn i kirka, sier presten, som fikk menighetsrådslederens velsignelse til å gå videre med tankene. Russepresidentene tente på idéen umiddelbart da hun tok kontakt. Dermed ble det en åpen kveld for russen i to puljer - lagt til rette på en måte som ungdommene satte pris på. Her var det ingen formaninger om verken det ene eller det andre - men åpne dører, mat, høy partymusikk og et varmt sted å være et par timer før de dro tilbake til teltene sine for den tradisjonelle 16.maifesten.

Ønsker nattåpent

Flere ga uttrykk for at de håper at dette kan bli en årlig happenig slik at også de kommende russekull får ta del i dette. Det ser ikke presten bort i fra. Grande og hennes kolleger har nemlig en klar formening om at den moderne kulturkirka skal kunne brukes av alle - ikke minst de unge.

– Målet er at vi skal få til en slik samling på 16. mai hvert år, og når koronaen er over har vi også muligheter for å holde kirka åpen på natta - slik at de unge kan stikke innom, sier Grande.