Ytringen

Hvorfor skal vi ha dårligere barnehager?

av Terje Settenøy, stortingskandidat for Fremskrittspartiet.

Publisert:

Vi mener at alle barn i Norge er like mye verdt, vi mener at du fortjener en like god start på livet, uansett hvilken kommune du er født i. Det er ikke tilfelle i dag, dagens system gjør at det er store forskjeller i hvor mye penger som blir bevilget per barn, det er store variasjoner fra kommune til kommune.

I dag er systemet slik at et barnehagebarn i Steinkjer er mye mindre verdt enn et barn på Snåsa. Er det virkelig rett at det skal være slik? Bør ikke alle barn få et likt utgangspunkt, uansett hvordan kommuneøkonomien er?

Vi synes også at dagens system er for dårlig ovenfor kommunene, det fører til et massivt byråkrati og mye administrativ jobb. Vi synes rett og slett at dagens finansieringsmodell er for dårlig, og de som taper er barna.

Derfor fikk vi i forhandlingene om årets statsbudsjett, presset gjennom at det skulle nedsettes et hurtigarbeidende utvalg som skulle se på finansieringen av barnehager. Det såkalte Storberget-utvalget sin rapport er nå klar og ute til høring, men dessverre så benyttet ikke den tidligere AP politikeren Storberget seg av muligheten til å ordne opp i rotet. Isteden overkjørte han og meningsfellene de private barnehagene sine innspill.

De foreslår derfor et enda mer byråkratisk system, med lokale forhandlinger. Det vil føre til en enda større belastning for kommunene, og enda større variasjoner i tilbudene. De legger også opp til at kommunen skal kunne flytte barn fra private barnehager og over i kommunale om de føler for det, uavhengig av hvilken barnehage foreldrene søker plass til barna. Noe alle som driver med private barnehager er enige om at kommer til å føre til slutten på private barnehager. Dette er jo ikke direkte overaskende. Ap og vennene på venstresiden har jo lenge flagget at de ønsker at vi ikke skal ha private barnehager.

Jeg er ingen gammel mann, men med mine 39 år er jeg mer en gammel nok til å huske hvordan barnehage tilbudet var, den gangen vi kun hadde kommunale barnehager uten konkurranse. Da var det lite med utflukter og mat i barnehagene, det var heller ikke noe valgfrihet om hvilken barnehage man ønsket at barna skulle gå i. Men til gjengjeld så hadde vi korte åpningstider og nedslitte huskestativ. Jeg tør påstå at den konkurransen vi har hatt i barnehage sektoren har ført til et vesentlig bedre tilbud for barna.

Jeg ønsker ikke å legge ned de private barnehagene, de drømmene skal venstresiden få ha for seg selv. Jeg ønsker heller at vi skal ha valgfrihet og gode barnehager over hele landet, slik at neste generasjon kan få en best mulig start på livet.