Ytringen

Nærøysund øker mest i Trøndelag

Folketallet i Nærøysund øker aller mest blant kommunene i Trøndelag.
 Illustrasjonsfoto

Folketallet i Nærøysund øker aller mest blant kommunene i Trøndelag.
Illustrasjonsfoto

Statistisk sentralbyrå la idag fram en oversikt over befolkningsutviklingen i landets kommuner i andre kvartal 2021. Den viser en positiv utvikling for Nærøysund, og en liten tilbakegang for Leka og Bindal.

Publisert:

Men kan lese statistikk som fanden leser bibelen, men det er udiskutabelt av Nærøysund har vekst. Om man tar innbyggertallet fra 1.januar i år så er det blitt 117 flere personer som har adresse i Nærøysund.

For perioden 1.april til 1.juli (2.kvartal) er veksten på 49 personer og det totalte innbyggertallet er nå 9.698.

Ved å stykke opp tallene for 2. kvartal kommer det fram at det ble født 35 nye innbyggere, mens 18 gikk ut av tiden. Det gir et fødselsoverskudd på 17.

37 flyttet til Nærøysund fra utlandet, mens 19 flyttet fra kommunen og til utlandet. 80 flyttet til kommunen fra en annen norsk kommune, mens 66 flyttet ut. Legger man til og trekker fra så er netto innflytning til kommunen på 32.

I andre kvartal er det ingen andre kommuner i Trøndelag som har vokst like mye i antall innbyggere som Nærøysund. Alle de store bykommunene i fylket, med unntak av Verdal, har en nedgang i folketallet i denne perioden.

– Det er kjempegledelig at vi har denne veksten i kommunen vår. Det viser at Nærøysund er en attraktiv kommune å flytte til. Vi har satset mye på utvikling av kommunen og tjenestetilbudet vårt de senere årene, og det har bidratt til å gjøre oss attraktiv, sier ordfører Amund Hellesø på kommunens hjemmeside.

Han legger til at det er positivt og viktig for kommunen at det fødes rekordmange barn i kommunen. Samtidig er det gledelig at det ekspansive næringslivet i Nærøysund får tilførsel av ny arbeidskraft gjennom at folk flytter til kommunen.

Leka

567 hadde adresse i Leka per 1. april. Det har ikke blitt født noen barn på Leka i 2. kvartal, men en har gått bort. Det gir et fødselsunderskudd på 1.

Ingen har flyttet til sagakommunen fra utlandet, mens tre har flyttet til et annet land. Fem har flyttet til Leka fra en annen kommune, mens 6 har flyttet ut. Det fikk en innflytting på minus 4.

Per 1. juli bor det det 562 innbyggere i Leka.

Bindal

1.403 var bindalinger 1.april, og tallene har holdt seg jevnt gjennom det siste kvartalet.

2 barn er født, mens fire har gått bort. Noe som gir et fødselsunderskudd på 2 personer.

2 har flyttet til Bindal fra utlandet, mens 3 har flyttet ut. 12 har flyttet til Bindal fra en annen komune, mens 10 har flyttet ut.

Etter opptellingen er det nå 1.402 bindalinger fra og med 1. juli.