Ytringen

Regjeringen gir tidenes «drittpakke» til frivilligheten i førjulstiden

av Silje Hjemdal, kulturpolitisk talskvinne FrP

Publisert:

Det nærmer seg jul og mange enkeltmennesker og bedrifter har gleden av å gi en ekstra gave til gode formål, for eksempel redningsselskapet, kirkens bymisjon, frelsesarmeen, den lokale røde kors avdelingen eller nærmiljøets korps.

Regjeringens redusering i skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner er et hån mot dugnadsånden og givergleden. I regjeringens kuttforslag har de lagt opp til et kutt fra femtitusen kroner til tjuefemtusen kroner. Dette kan føre til inntektsfall for frivilligheten.

Dette er et meget trist førjulsbudskap til frivilligheten som mottar mange av gavene sine rundt juletider. Jeg mener det er et svik mot dugnaden og frivillighetsånden i Norge og forslaget fra regjeringen vil kunne få fatale konsekvenser for tilbud frivilligheten står for i hele landet.

Skattefradragsordningen er en incentivordning for å stimulere skatteytere til å gi gaver til frivillige organisasjoner. Gaver er en viktig inntektskilde for frivillig sektor, og skattefradragsordningen har stor prinsipiell og økonomisk betydning for de frivillige organisasjonene.

Siden ordningen ble innført i 2013, og Frp har gjennom flere år styrket ordningen til glede for mange givere, men ikke minst frivilligheten selv. Bare i for eksempel 2017 fikk over 800 000 bedrifter og privatpersoner fått skattefradrag. Dette året ble det gitt over 4 mrd i ordningen, bare det er 4 mrd grunner til å beholde ordningen eller evt forbedre den. Dette viser at ordningen fungerer og stimulerer til at frivilligheten får inntekter som de sårt trenger gjennom gavebidrag.

Frivillige organisasjoner er viktige bidragsytere i sine lokalmiljøer og er ofte prisgitt å motta gaver fra bedrifter og privatpersoner. Dette gir i dag skattefradrag som en «gulrot» for å gi gaver til frivilligheten. Forslaget om å redusere skattefradraget vil gjøre det mindre attraktivt å gi gaver. Et kutt i denne ordningen vil gjøre frivillige organisasjoner mer avhengig av politikere og fellesskapets midler for å skaffe inntekter, det er lite bærekraftig og et steg i feil retning. Nå viser Ap og Sp sitt sanne ansikt ved at de selv ønsker å styre mer av frivilligheten. Det bør bekymre mange og Frivillighet Norge er tydelig på at deres medlemmer er redde for at dette vil svekke givergleden. En rekke av disse organisasjonene har også opplevd en nedgang i gaveinntekter under korona, noe som gjør at tidspunktet regjeringen vil endre ordningen oppleves som ekstra belastende.

Regjeringen fremstår litt som den gjerrige Ebenezer Scrooge i En julefortelling, men som vi alle vet er det ingen skam å snu. Man kan velge å ta bekymringene på alvor og gi historien en lykkeligere slutt.