Ytringen

Flertall ønsker forbud mot privat nyttårsfyrverkeri

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

I en spørreundersøkelse som er bestilt av Tryg forsikring ble over 1.000 personer fra nord til sør i landet spurt, og 53,6 prosent svarer at de istedet vil at det offentlige overtar all fyrverkerioppskyting.

Publisert:

– De ti siste årene har over 150 personer fått øyeskader av fyrverkeri i tilknytting til nyttårsfeiringen, mange med svært alvorlige skader. Prisen for nyttårsfeiringen er i ferd med å bli for høy med altfor mange personskader. I år er vårt håp at nyttårsfeiringen i korona-året blir annerledes, med mindre skader etter fyrverkerioppskyting, mindre fyll og mindre ansamlinger av folkemengder som er tett samlet, sier Torbjørn Brandeggen, som er kommunikasjonsrådgiver i Tryg.

Årlig skader vel 60 personer seg i sammenheng med fyrverkeri og nyttårsfeiring, viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.

Brannskader for en halv milliard

Siden forbudet mot pinneraketter i 2008 har forsikringsbransjen for nyttårsaften og første januar registrert langt over 2000 brannskader til en kostnad på over en halv milliard kroner, viser tall fra Finans Norge.

– Mange av disse brannskadene er relatert til fyrverkeri, og våre beregninger tilsier at samfunnet betaler mange titalls millioner kroner for nyttårsfeiringen hvert år. Fyrverkeri er eksplosiver, og selv små mengder kan gi livsvarige personskader eller forårsake brann med store skader. La heller voksne og barn feire med stjerneskudd i hånden, og et trygt og offentlig fyrverkeri på himmelen. For over ti år siden kom forbudet mot pinneraketter, nå bør vi utvide forbudet til å gjelde bruk av fyrverkeri i privat regi, sier han.

Stadig flere ønsker forbud

Spørreundersøkelsen ble gjennomført for Tryg Forsikring av markedsundersøkelsesbyrået Bilendi i slutten av desember i fjor og omfatter tusen personer over 18 år fra hele Norge.

På spørsmål om det bør bli forbudt for private å skyte opp fyrverkeri på nyttårsaften, at det offentlige overtar all fyrverkerioppskyting, svarer 53,6 % ja, mens 38,1 % svarer nei.

På spørsmål om det bør bli forbudt for private å skyte opp fyrverkeri på nyttårsaften hvis man er påvirket av alkohol eller rusmidler, svarer 85,3 % ja, mens 9,9 % svarer nei.

I en undersøkelse i 2019 for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, svarer 48% at de ønsker et privat forbud mot fyrverkeri. Flertallet begrunner det med fare for personskader, fare for brann, og fare for stress og skade på dyr.