Ytringen

Jubel for asfalt på Arnøya

Store og små på Arnøya jubler over at det endelig blir asfalt.

Store og små på Arnøya jubler over at det endelig blir asfalt.

Folket på Arnøya jubler over vedtaket om at vegen endelig får fast dekke. Kommunen har satt av 6.400.000 kroner til prosjektet.

Publisert:

Sist oppdatert: 13.09.2023 kl 15:15

I forbindelse med utarbeidelsen av ny veiplan for Nærøysund kommune ble det laget et faktagrunnlag, som gjør at man har god oversikt over tilstanden på de kommunale veiene.

Det ble da samtidig sett på hvilke veier de vil lønne seg å asfaltere først. Arnøyveien var den veien som kom klart best ut.

Denne veien får asfalt.

Denne veien får asfalt.

- Arnøyveien ligger i enden på en fylkesvei, og det er stor avstand fra andre kommunale veier. vedlikehold av denne veien er derfor kostbar på grunn av kjøreavstander. Det lønner seg over tid med fast dekke på kommunale veier, men er det faktorer med avstander slik som her - så kommer innsparingen raskere, sier varaordfører Terje Settenøy (Frp).

- Det er god bæreevne i veien, slik at det kreves lite grunnarbeider for å asfaltere. Siden det ble foretatt så grundige undersøkelser i forbindelse med veiplan har vi full oversikt over dette, legger han til.

Det er mye trafikk med mange skolebarn, samt at det er en aktiv fiskerihavn i enden av veien. Både grendelaget, beboere og ATB har kommet med innspill om akkurat dette veistykket. Spesielt med hensyn til trafikksikkerhet.

Kommunen har satt av 6.400.000 kroner til asfaltering av Arnøyveien.

- Slike prosjekter er med på å fremme trafikksikkerhet og bolyst i kommunen. Samtidig frigir dette vedlikeholdsmidler som kan brukes på de andre veiene - og dermed så vil dette prosjektet bidra til bedre veier også andre steder. Det at det nå er skrevet kontrakt på jobben med å asfaltere Arnøyveien viser at den gode jobben som ble gjort i forbindelse med veiplanen fungerer, og at planen kommer til å legge et godt grunnlag for gode veier i årene som kommer, sier Settenøy.

Se intervju med varaordføreren og Tor Willy Rosenvinge i Arnøya grendelag her: