Ytringen

Leserinnlegg:

Har ikke Høyre vært på de samme møtene som oss?

Anneli von Ibenfeldt, 5.kandidat Nærøysund FrP May-Linn Waagø, 3.kandidat Nærøysund FrP Vegard Johansen, 6.kandidat Nærøysund FrP

Publisert:

Sist oppdatert: 22.08.2023 kl 08:54

Leserinnlegg:

Dette er et leserinnlegg, og gir uttrykk for skribentenes egne meninger og holdninger.

Høyre er bekymret for skolehverdagen til barna i kommunen sier de i en artikkel i Namdalsavisa. Det er ett tema Nærøysund FrP også er opptatt av. Vi er også enige med Høyre i at dette ikke bare er noen utfordringer i vår kommune, men i hele landet. Derfor etterlyser vi at Stortinget gjør endringer i regelverket som letter hverdagen til både lærere og elever, samtidig som vi må fortsette å jobbe med forbedringer lokalt.

Vi reagerer på at Høyre sier at man ikke har satt skole og oppvekstmiljø på agendaen. Det er noe vi overhodet ikke kjenner oss igjen i siden vi mener at nettopp skole, barn og unge er noe av det som er diskutert mest i politiske møter inneværende periode.

Så må vi innrømme at det i disse møtene ikke akkurat har florert av gode forslag fra verken Høyre eller de andre mindretallspartiene. Faktisk kan vi ikke huske at det har kommet et eneste forslag fra mindretallet om dette, og litt merkelig er det at man ikke fremmer noen forslag om man har så gode løsninger på det meste.

Så vil vi til slutt minne om at vi i dagens flertall blant annet har bevilget 450.000,- til fritidskort for lavinntektsfamilier, bevilget penger til møteplasser for ungdom, økt bevilgningene til kulturskolen og fremskyndet Rørvik og Nærøysundet skoler slik at forprosjekt ble igangsatt i år. Alt dette MOT Høyre sine stemmer.

Vi applauderer at Høyre har bestemt seg for å ha ett fokus på barn og unge. Vi håper dette gjelder etter valget også, for vi har utfordringer også på dette området som vi må fortsette å jobbe med. Her ønsker vi alle gode krefter velkomne.