Ytringen

- Om alt går etter planen kan boligene være ferdig neste sommer

Ordfører Amund Hellesø og varaordfører Terje Settenøy studerer tegningene som viser hvordan de nye omsorgsboligene vil bli. De sier at det er en gledens dag at arbeidet byggingen nå kan settes i gang. Nybyggene skal blant annet erstatte bygget bak.
 Foto: Foto: Nærøysund kommune

Ordfører Amund Hellesø og varaordfører Terje Settenøy studerer tegningene som viser hvordan de nye omsorgsboligene vil bli. De sier at det er en gledens dag at arbeidet byggingen nå kan settes i gang. Nybyggene skal blant annet erstatte bygget bak. Foto: Foto: Nærøysund kommune

Denne uken kom svaret Nærøysund kommune har ventet lenge på. Staten bevilger 11,165 millioner kroner i investeringstilskudd til nye rus- og psykiatriboliger på Kolvereid. Det betyr at nå kan arbeidet med å få bygd de sju nye rus- og psykiatriboligene starte.

Publisert:

Sist oppdatert: 22.08.2023 kl 09:48

– Endelig har vi fått tilsagn på medfinansiering fra Staten. Det betyr at vi nå kan sende prosjektet ut på anbud og om alt går etter planen kan boligene være ferdig neste sommer, sier ordfører Amund Hellesø på kommunens nettsider.

Politikerne i Nærøysund vedtok i fjor sommer å framskynde arbeidet med å bygge de sju nye omsorgsleilighetene innen rus og psykiatritjenesten. Dette prosjektet har vært høyt prioritert da de gamle boligene ikke har hatt god nok standard på mange år. Etter at politikerne fattet vedtak, ble det søkt om støtte til prosjektet fra Staten. Da revidert statsbudsjett ble vedtatt nå i juni ble det avsatt mer penger til dette formålet som medførte at Nærøysund fikk tilsagn på 11,165 millioner kroner i statlig investeringstilskudd. Det er rundt en tredel av det totale budsjettet på 33,6 millioner kroner.

Slik har Blom arkitekter visualisert at de nye rus- og psykiatriboligene vil se ut.

Slik har Blom arkitekter visualisert at de nye rus- og psykiatriboligene vil se ut.

– Dette er et stort løft for de svakeste i samfunnet vårt. Det er også en gledens dag for våre ansatte som får helt andre arbeidsforhold enn tidligere, sier varaordfører Terje Settenøy.

De gamle boligene i Halsanvegen skal nå rives og de nye skal bygges på samme sted som de gamle omsorgsboligene på Kolvereid.
- Vi er helt sikre på at det vil bidra til å øke livskvaliteten for beboerne i de nye boligene, sier han.

Alt forarbeidet for å sette i gang en anbudsrunde er gjennomført. Det betyr at Nærøysund kommune raskt vil sende ut anbudspapirene med håp om snarlig oppstart.

– Vi skal nå ta en siste gjennomgang av anbudsdokumentene og de blir lagt ut så raskt vi får det til, sier kommunalsjef Teknisk, Håvard Hernes. Han håper å ha en entreprenør for å gjennomføre arbeidet så snart som mulig.

Flere av gamle byggene som står i området skal rives for å gi plass til de nye boligene.

Flere av gamle byggene som står i området skal rives for å gi plass til de nye boligene.