Ytringen

Vil samordne for et bedre taxi- og kollektivtilbud

- Vi er ei skadeskutt næring, sier taxi-leder

Leder Lars Fredrik Mørch i Namdalskysten næringsforening og ordfører Amund Hellesø i Nærøysund kommune ønsker ei samordning av taxinæringa i Ytre Namdal. Nå inviterer de næringa og fylkeskommunen til dialog om et bedre og mer stabilt tilbud.
 Foto: Jon Audun Haukø

Leder Lars Fredrik Mørch i Namdalskysten næringsforening og ordfører Amund Hellesø i Nærøysund kommune ønsker ei samordning av taxinæringa i Ytre Namdal. Nå inviterer de næringa og fylkeskommunen til dialog om et bedre og mer stabilt tilbud. Foto: Jon Audun Haukø

Drosjenæringa må samordnes og kollektivtilbudet styrkes, mener leder Lars Fredrik Mørch i Namdalskysten næringsforening og ordfører Amund Hellesø (Ap). De inviterer til dialog, og næringa applauderer.

Publisert:

Sist oppdatert: 11.07.2023 kl 16:29

Det er tre ulike drosjeselskaper representert i Nærøysund, i tillegg til selskapet som fikk anbudet på pasienttransport. Likevel kan det være vanskelig å få tak i taxi. Det er utgangspunktet for at ordføreren og lederen i næringsforeninga vil ha dialog med drosjeselsapene og fylkeskommunen for å se på mulig samordning. De mener frislippet i drosjenæringa, som ble gjennomført av den forrige regjeringen fra 2021 må ta mye av skylda.

- Det er ingen tvil om at tilbudet har blitt dårligere i distriktene. Selskapene har fått mindre forpliktelser overfor samfunnet, og den økte konkurransen har gjort at det blir vanskelig for selskapene å finne sjåfører og hardere å få til lønnsomhet. Vi ønsker en dialog om hvordan vi kan få til bedre og mer stabile tjenester for innbyggerne i Ytre Namdal, sier ordfører Amund Hellesø.

Daglig leder Jørn Otto Røed i Nærøysund Taxi er helt enig med ordføreren, og setter pris på initiativet om dialog.

Viktig med dialog

- Dialog har alltid vært bra. Og her rører næringsforeninga og ordføreren ved noe viktig. Vi er ei skadeskutt næring etter frislippet den forrige regjeringen gjennomførte. Det har blitt vanskeligere å drive lønnsomt, og vanskeligere å få tak i sjåfører. Spesielt etter at vi mistet pasienttransporten i distriktet til Taxi Ghanam, sier Røed.

Dette er saken:

Fra 2021 kom det et frislipp i antall løyvehavere, fjerning av behovsprøving og fjerning av krav om tilknytning til drosjesentral.

Dette ga en stor oppgang i antall løyver og endringer i pasient- og skoletransport, og gjorde det i følge aktører i taxinæringa vanskelig å opprettholde et godt drosjetilbud i distriktene.

Ordfører og næringsforening gjør nå felles front for bedre samordning, og inviterer både taxinæringa og fylkeskommunen til dialogmøte.

Samtidig lanserer de forslag om timesavganger for buss eller minibuss mellom Rørvik og Kolvereid, med tilbringertjeneste fra de andre tettstedene i Nærøysund.

Frislippet Røed sikter til ga nye regler for drosjenæringen. Det innebar blant annet et frislipp i antall løyvehavere, fjerning av behovsprøving og fjerning av krav om tilknytning til drosjesentral. Dette førte igjen til at det ble utstedt over 4 000 nye drosjeløyver bare det første året, og dårligere oversikt over det totale drosjetilbudet generelt.

Frislippet var en tragedie for næringa og spesielt for drosjetilbudet til folk ute i distriktene

- Vi ser også en økt risiko for svart virksomhet. Dette vil denne regjeringen gjøre noe med. Nå har vi besluttet å sende på høring en rekke krav som sammen vil bidra til å stanse frislippet i drosjemarkedet som den forrige regjeringen la opp til, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i februar i fjor.

Vanskelig for bedriftene

- Vi håpet å se ei reversering. Men så langt har det ikke skjedd. Frislippet var en tragedie for næringa og spesielt for drosjetilbudet til folk ute i distriktene, konstaterer Jørn Otto Røed.

Lars Fredrik Mørch i Namdalskysten næringsforening mener det er store utfordringer også for deres medlemmer slik situasjonen har blitt. Å være usikker på om det er taxi å oppdrive gjør at næringsdrivende må finne andre løsninger for transport til og fra flyplass, til møter, eller til andre lokasjoner. Og for medlemmene som driver med arrangement har det blitt håpløst.

Da dukker det lett opp mer lyssky aktiviteter som eksempelvis piratdrosjer.

- Vi ser en situasjon der folk ikke kommer seg til og fra ting på en forsvarlig måte. Da dukker det lett opp mer lyssky aktiviteter som eksempelvis piratdrosjer. Når vi nå ønsker dialog med næringa og fylkeskommunen, så er det for å prøve å få til et mer stabilt tilbud til innbyggerne, samtidig som drosjenæringa kan få bedre rammer, sier Mørch.

Shuttle-buss mellom sentrene

Både Mørch og Hellesø presiserer at dette ikke vil være løsninga alene. De vil få til en dialog med fylkekommunen for å se på muligheten for timesavganger med buss eller minibuss mellom Kolvereid og Rørvik.

- Vi har et mål om buss på strekninga en gang i timen fra morgen til kveld, sånn at det blir lettere å delta på aktiviteter. Spesielt kan dette være viktig for barn og unge. Så ser vi for oss en løsning med tilbringertjeneste fra de andre grendene inn mot "hovedåra". Dette vil bidra til å knytte alle tettstedene i kommunen mer sammen, sier ordføreren.

- Og skal vi få til det, så må vi ha en god dialog med både fylkeskommunen og næringa, skyter Mørch inn.

Samler kollektivtilbudet

I Møre og Romsdal startes det opp et pilotprosjekt som de to mener man må se til. Der vil man la fylkeskommunen styre alt av samferdsel, inkludert pasienttransport. Sammen med skolekjøring og busstilbud vil man så prøve å få til samfunnsmessige synergier, hvor drosjenæringa spiller en viktig rolle.

Jørn Otto Røed i Nærøysund Taxi synes prosjektet virker spennende.

Vi ønsker å yte service sju dager i uka, og døgnet rundt.

- Det er ingen tvil om at pasienttransport er en viktig bærebjelke i næringa vår. Når det kommer andre selskaper inn og tar denne, men ikke er interessert i vakttjeneste for å ta småturene, så blir det vanskelig å få et helhetlig tilbud. Vi ønsker å yte service sju dager i uka, og døgnet rundt. Men det er ingen som ønsker å sitte passiv og kanskje få en tur mellom Rørvik og Kolvereid i ny og ne. Da raseres fort tilbudet, sier han.

Før frislippet i næringa var det krav om døgnkontinuerlig tilbud for å få løyve. Slik er det ikke lenger.

- Systemet vi hadde fungerte godt. Det gjør det ikke nå, sier Røed.