Ytringen

Blomsterbutikk søker om skjenkebevilling

Bindal blomster og begravelsesbyrå har også en kafe i lokalet. Nå søkes det om skjenkebevilling.
 Foto: Hild Dagslott

Bindal blomster og begravelsesbyrå har også en kafe i lokalet. Nå søkes det om skjenkebevilling. Foto: Hild Dagslott

Bindal blomster og begravelsesbyrå åpnet i fjor en kafe i sine lokaler på Terråk. Den blir mye brukt i løpet av uka. Nå søker innehaver Sigrun Bergsli om skjenkebevilling i kafelokalene.

Publisert:

Bindal kommunestyre skal avgjøre denne saken i møtet torsdag 22. juni. Kommunedirektørens innstilling til vedtak er positiv.

Gruppe 1 og 2

I sin konseptbeskrivelse opplyser kommunedirektøren at Bindal blomster og begravelsesbyrå selger blomster samt tjenester i forbindelse med dødsfall. Siden sommeren 2022 har de også drevet kafe.

Bindal blomster og begravelsesbyrå søker om skjenkebevilling i lokalet, samt uteservering på inngjerdet veranda (ca 50 kvm, i retning mot fjorden) i tilknytning til lokalet. Dette gjelder skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2

Søknaden gjelder skjenkebevilling for salg av alkohol under 22 prosent til kundene utenom ordinær åpningstid for blomsterbutikken.

Enkelte kvelder

– Sigrun Bergslid opplyser i søknadsprosessen at de ønsker å ha åpent enkelte ettermiddager og kvelder så folk kan treffes. Hun forteller at det kan være godværsettermiddager, men trolig vil det bli mest på helgekvelder og andre dager i forbindelse med quiz, jul, påske, sommer og regatta. Sigrun Bergslid opplyser at det er avhengig av om folk bruker det, som avgjør hvor ofte det blir åpent, sier kommunedirektøren i sitt saksframlegg.

Kundene har etterspurt salg av alkohol. Dette er bakgrunnen for at de ønsker å utvide tilbudet. Salg av alkohol vil skje i forbindelse med cafedrift, og etter at blomstersalget er avsluttet. Da vil lokalene inn mot blomsteravdelingen være stengt.

Etter butikkens stengetid

I forslag til vedtak sier kommunedirektøren at det gis skjenkebevilling inne i kafeområdet i lokalet, samt uteservering i inngjerdet område i umiddelbar tilknytning til lokalet.

Bevillingen gjelder skjenking av alkoholholdig drikke under 22 prosent etter at butikken er stengt for dagen og fram til to timer over midnatt innendørs. Utendørs gjelder regelen med en time over midnatt.

Sigrun Bergslid godkjennes som styrer for serverings- og skjenkebevillingen, og Karoline Velde som stedfortreder for skjenkebevillingen.

Om kommunestyret vedtar dette så skal bevillingen gjelde fram til 30. september 2024.