Ytringen

Har etablert samfunnsutviklingsfond med en million i potten

Kommunen har opprettet et samfunnsutviklingsfond.
 Foto: Arkiv Knut Arne Valø

Kommunen har opprettet et samfunnsutviklingsfond. Foto: Arkiv Knut Arne Valø

Nærøysund kommunestyre har i sitt møte 16. mai 2023 opprettet et eget eget samfunnsutviklingsfond i Nærøysund kommune. Det er i 2023 satt av én million kroner i budsjettet til samfunnsutviklingsfondet

Publisert:

Målet for fondet er å bidra til å skape en kommune med urbane kvaliteter og aktive lokalsamfunn der tilbud og aktiverer utvikles sammen med innbyggerne gjennom samskaping for å sikre et tilgjengelig og variert tilbud i kommunen. Dette i tråd med samfunnsplanens føringer. I samfunnsutviklingsfondet åpnes det opp for søknader fra alle aktørgrupper, slik som enkeltaktører, lag og foreninger eller næringsaktører. Kommuneplanens samfunnsdels satsningsområde «Gode liv i Nærøysund» med tilhørende mål og strategier er førende for tildeling fra samfunnsutviklingsfondet. Særlig skal fondet være med på å stimulere til et samskapende lokalsamfunn, og forsterke aktivitet og initiativ som ligger hos befolkningen og frivilligheten. Det skriver kommunen på sine hjemmesider.

Det er i 2023 satt av én million kroner i budsjettet til samfunnsutviklingsfondet. Utvalg for folk er styre for fondet, og delegeres myndighet til å foreta tildeling fra fondet i henhold til vedtektene. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å foreta tildeling i henhold til vedtektene, og etablerer hensiktsmessig administrativ saksbehandling og rapportering.