Ytringen

Kommentar:

Mot politisk mannefall i Bindal

av Knut Sandersen

Publisert:

Sist oppdatert: 29.11.2023 kl 17:09

I skrivende stund stiller hverken Senterpartiet, Høyre og Venstre lister til årets kommunevalg i Bindal. Det bør få alarmklokkene til å ringe i det politiske miljøet og hos innbyggerne.

Jeg har vært i kontakt med flere fra disse tre partiene og det er to ting som går igjen i begrunnelsen for at de klarer å stille liste. For det første er det flere som oppgir at de finner det meningsløst å drive med politikk da de føler at sakene allerede er forhåndsbestemt av flertallet i Arbeiderpartiets medlemsmøte. De sitter igjen med en følelse av at de blir overkjørt og ikke får bidra. Den er vond.

Arbeiderpartiet vant flertallet ved forrige valg, og har selvsagt ikke gjort noe galt. At de avholder medlemsmøter før kommunestyret er også helt normalt og bidrar til at flere engasjerer seg i sakene. Dette er bare positivt.

Men involvering fra opposisjonen er viktig av flere grunner. Det bidrar til at flere synsvinkler kommer på bordet før man fatter vedtak, og det skaper en arena hvor man blir sett, og av og til hørt, i enkelte saker. Med kontakt mellom kommunestyremøtene så skapes det også et godt kollegium, og man kan komme frem til omforent politikk i vanskelige saker.

Det er ikke slik at selv om man vinner et valg så sitter man automatisk med alle fasitsvarene. Det tror jeg Arbeiderpartiet er enig i. Man er avhengig av motstand for å få frem de beste løsningene.

Jeg vet at Arbeiderpartiet ved noen anledninger har tatt kontakt med opposisjonen, men like fullt føler altså flere av representantene det som meningsløst. Her har noe skjedd over tid som ikke er av det gode.

Derfor må folkevalgte og politisk interesserte stille seg et enkelt og viktig spørsmål: Hvordan skal vi få innbyggerne til å Bindal til å engasjere seg i lokalpolitikken?

Da er jeg over på årsaken nummer to til hvorfor det er vanskelig å få folk til å engasjere seg i politikken, og i hvert fall få de til å innta listetopp. Jeg tror det er sammensatt.

En ting er presset via sosiale medier om hvor udugelig man er straks man har sagt ja til et verv. Den tror jeg heldigvis ikke er så fremtredende i Bindal, og det er bra.

Det er mer nærliggende å spørre seg om vi har det for godt. Er det slik at vi har mer enn nok med meg og mitt, og egentlig ikke bryr oss så veldig om hva som skjer med resten av kommunen? Hva skal til for at vi skal engasjere oss i andres ve og vel?

Resultatet kan nå bli at det kun er Bindal SV som sammen med Arbeiderpartiet stiller liste. Det mener jeg ikke gavner politikken i en kommune som sliter med fraflytting og mangel på arbeidskraft. Misforstå meg rett, Frode Næsvold er en bra mann og kan bli en utmerket ordfører, men jeg tror at det blir et tap for demokratiets mangfold og den dynamikken som ligger i en god opposisjon.

Jeg tror også at vi vil se en kraftig nedgang i valgdeltakelse dersom man stiller med kun to lister. Ved valget i 2019 var det 80,6 prosent som stemte, mens tallet var 74,5 i 2011. Slik det ligger an nå frykter jeg det kan bli en ny bunnotering.

Det er ennå en uke igjen til listene skal være inne så man kan jo håpe på et politisk mirakel.