Ytringen

Anita er fornøyd

De første tallene etter søknadsfristen viser god søkning til Ytre Namdal videregående skole. Det er rektor Anita Frelsøy fornøyd med.
 Foto: Lillian Lyngstad

De første tallene etter søknadsfristen viser god søkning til Ytre Namdal videregående skole. Det er rektor Anita Frelsøy fornøyd med. Foto: Lillian Lyngstad

1.mars gikk fristen for å søke videregående opplæring ut, og aldri har så mange søkt seg til yrkesfag i Trøndelag. Rektor ved YNVS, Anita Frelsøy er godt fornøyd med søketallene generelt til skolen.

Publisert:

- Vi hadde gode tall i fjor og trenden ser ut til å fortsette. Det er gledelig, spesielt med tanke på at elevtallet i forhold til antall fødsler og tilflytting som er forventet fram mot 2040 skulle tilsi en tilbakegang, sier Frelsøy som slett ikke kan se noe av den forventede tilbakegangen så langt.

I likhet med de nasjonale tallene, så er det yrkesfag som er de store vinnerne i søknadsbunken, men hun forteller at de også ser at det er økt interesse for studiespesialisering. Det er ikke den samme nedgangen der som man har sett de siste par årene.

- Det vi ser i år er at maritime fag har et stort antall søkere. God søkning er det også til naturbruk, og TIP er populært, sier hun og forteller at også helse- og oppvekst, byggfag og matfag har stabil antall søkere.

- Vi har søknader på alle studieretninger, og det er vi fornøyde med, sier hun og legger til at de også får et nytt tilbud til høsten. Da blir det opprettet en kombinasjonsklasse som skal ivareta elever med fluktbakgrunn eller elever som ikke har kommet så langt i norskopplæringen.
- Dette tilbudet opprettes i samarbeid med kommunen, sier Frelsøy og legger til at de blant annet får en del elever fra Ukraina.

Foto: Lillian Lyngstad

Foto: Lillian Lyngstad

Fornøyd

Lærer på Matfag, Heidi Hrenes er godt fornøyd med at det ser ut til at antallet søkere er stabilt. Både på VG2 og VG1 har de nå sju elever, og det vil ligge rundt det neste år også.

- Og det som er gledelig er at det ser ut til at alle som går ut til våren nå får seg lærlingeplass, sier hun.

Yrkesfag vinner

Andelen som har søkt seg til yrkesfag generelt i Trøndelag har økt med hele 1,22 prosentpoeng, og det er en større økning enn det man har sett tidligere år. Søkingen til studieforberedende utdanningsprogram har gått tilsvarende ned.

- Arbeidslivet trenger mange flere fagarbeidere, og vi er fornøyd med at flere ungdommer i Trøndelag velger yrkesfag. Vi trenger likevel flere folk i de aller fleste bransjer, og vi skulle derfor hatt flere ungdommer i videregående opplæring for å sikre tilstrekkelig med arbeidskraft for framtida. Vi vil derfor være avhengig av å få flere av de voksne, som i dag står utenfor arbeidslivet, ut i jobb,forteller Vegard Iversen, direktør for utdanning og kompetanse i Trøndelag fylkeskommune.

Nytt reklamemateriell er laget.
 Foto: Lillian Lyngstad

Nytt reklamemateriell er laget. Foto: Lillian Lyngstad

På yrkesfag er dette utdanningsprogrammene med størst endring:

Økning for salg, service og reiseliv med 0,99 prosentpoeng (fra 195 til 254 søkere)

Økning for restaurant- og matfag med 0,56 prosentpoeng (fra 149 til 182 søkere)

Økning for helse- og oppvekstfag med 0,53 prosentpoeng (fra 756 til 785 søkere)

Nedgang for elektrofag med 0,62 prosentpoeng (fra 589 til 550)

Nedgang for teknologi og industrifag med 0,42 prosentpoeng (fra 586 til 559)

For studieforberedende utdanningsprogrammer er dette de største endringene:

Nedgang for studiespesialisering med 0,72 prosentpoeng (fra 1693 til 1645)

Nedgang for medier og kommunikasjon med 0,41 prosentpoeng (fra 202 til 177)

- Det er spesielt gledelig at det er flere ungdommer som ønsker å gå på restaurant- og matfag. Her har vi i flere år jobbet systematisk med rekruttering, og det er forhåpentligvis det vi ser resultater av nå, forteller Iversen.

Det også er positivt med en økning innenfor helse- og oppvekstfag og salg, service og reiseliv.

Studiespesialisering har de siste årene hatt en nedgang i antall søkere.

- Dersom vi også de neste årene får en ytterligere nedgang av antall søkere til studiespesialiserende utdanningsprogram, kan dette blir utfordrende for å rekruttere tilstrekkelig med folk innenfor yrker som krever høy utdanning, sier Vegard Iversen, direktør for utdanning og kompetanse.