Ytringen

Økende andel uføre i Nærøysund og Bindal

Økningen av de som blir uføre er størst i aldersgruppen 30-34 år.
 Foto: Illustrasjonsfoto

Økningen av de som blir uføre er størst i aldersgruppen 30-34 år. Foto: Illustrasjonsfoto

33.760 personer i Trøndelag var uføretrygdet ved utgangen av 2022. Det er 570 personer flere enn ved utgangen av 4. kvartal i 2021, og det betyr at 11,1 prosent av befolkningen mottar uføretrygd. Også i Nærøysund og Bindal øker prosentandelen, mens i Leka er det stadig lavere andel som mottar uføretrygd.

Publisert:

Andelen uføretrygdede i Norge sett under ett er 10,5 prosent.

– Trøndelag ligger nå godt over landsgjennomsnittet i andel uføre, og det er verd å rope et varsku om dette. Økningen er størst i aldersgruppen 30-34 år. Her øker antall uføretrygdede med 8,4 prosent. En del av økningen kan forklares med at forlengelsen av perioden med arbeidsavklaringspenger (AAP) forsvant 1. november i fjor, og dermed var det ventet at flere gikk over til uføretrygd. Men Trøndelag har en større økning enn resten av landet. Det er nok tid for politikere, for arbeidsgivere og for oss i NAV å se på hvordan vi jobber med oppfølging av sykemeldte og med å inkludere flere i arbeidslivet, sier direktør Torbjørn Aas i NAV Trøndelag.

Aas mener at utviklingen i Trøndelag er ikke bærekraftig.

Torbjørn Aas, direktør i NAV Trøndelag
 Foto: Nav Trøndelag

Torbjørn Aas, direktør i NAV Trøndelag Foto: Nav Trøndelag


- Vi forventer at tallet på uføre øker i årene som kommer. Det er på tide med en skikkelig debatt om hvordan vi snur skuta, før flere - som kan og vil jobbe noe - faller utenfor. Hva kan vi gjøre sammen for å snu utviklinga, og få flere med redusert arbeidsevne til å være en del av arbeidslivet, spør Aas. Arbeidslivet vil i årene framover trenge mange flere hender.

Flest kvinner

I løpet av 2022 fikk 2.970 nye personer uføretrygd. Det er 135 flere enn i løpet av 2021. 1.822 av de nye mottakerne i 2022 var kvinner og 1.148 var menn. For kvinner er andelen som mottar uføretrygd 13,8 prosent, mens for menn er andelen 8,6 prosent.

Nedgang blant de yngste

2.280 personer under 30 år mottar uføretrygd, en økning på 53 personer fra desember 2021. I aldersgruppen er 2,9 prosent mottakere av uføretrygd. I den yngste aldersgruppen fra 18-19 år har antallet gått ned 14,7 prosent, noe som tilsvarer 20 personer. Også aldersgruppene 45-49 år og 65-67 år har en nedgang i antall uføretrygdede.

Trondheim trekker ned fylkessnittet

Lavest andel uføretrygdede er det i Røyrvik og Trondheim (8,7%), samt Malvik (10,1%). Høyest andel uføretrygdede er det i Meråker (17,2%), Tydal (17,1%) og Namsskogan (17,0%). Sammenlignet med samme periode i fjor, har andelen økt i 23 av 38 kommuner i Trøndelag. For landet finner vi den høyeste andelen uføre i Agder (14.3%).

– Hvis vi ser bort fra den største kommunen, som også har den den laveste andelen uføre, ser bildet i Trøndelag nokså mye verre ut. Da er andelen som mottar uføretrygd i resten av fylket hele 13,3 prosent, sier Torbjørn Aas.

Økning i Nærøysund og Bindal

I 2020 var det 13 prosent av befolkningen i Nærøysund som mottok uføretrygd. Året etter var det økt til 13,3 og ved siste årskifte var det gått opp til 13,4 prosent.

I Leka hadde 14,2 i 2020, men har nå sunket til 12,7. Noe av forklaringen ligger i at kommunen har fått tilflytting det siste året av flere unge familier.

Bindal hadde hele 18,9 i 2020. Så sank det til 17,9 i 2021, men ved årskiftet var det økt til 18,1 prosent. Dette må sees i sammenheng med en aldrende befolkning og stadig fraflytting.