Ytringen

Dette kunne faktisk ha skjedd ved en skole

De første lærerne som kommer til tar kontroll over situasjonen.
 Foto: Lillian Lyngstad

De første lærerne som kommer til tar kontroll over situasjonen. Foto: Lillian Lyngstad

Når det skjer en ulykke eller en uforutsett hendelse ved en skole så bør man være forberedt. Kolvereid skole viet derfor en hel planleggingsdag til at de ansatte skulle få trene på å håndtere slike hendelser.

Publisert:

På gulvet i klasserommet ved Kolvereid skole ligger "eleven" Nora. Det renner blod fra et dypt kutt i armleddet. Hun er alvorlig skadet, og det gjelder liv. Hvert minutt teller. Skolens ansatte kommer raskt ilende til og starter førstehjelspbehandling etter alle kunstens regler. De prater med henne, trøster og behandler. En av dem tar kommando og ringer AMK og har dem på tråden mens lærerne gjør sitt beste for den skadede. Ambulanse er på vei, men det tar tid før den kommer - tid som er viktig å bruke helt riktig for å sikre den skadede. Akkurat når det ser ut til at alt skal gå bra mister pasienten bevisstheten og får hjertestans. Dermed starter en økt med livredning både med og uten hjertestarter.

Dette var kun en øvelse denne gangen, men absolutt et reelt scenario.

Beredskapsansvarlig Ivar Kvalø, øvingsleder Tor Inge Langøien, rektor Unni Berit Finne og markør Thomas Rønning.
 Foto: Lillian Lyngstad

Beredskapsansvarlig Ivar Kvalø, øvingsleder Tor Inge Langøien, rektor Unni Berit Finne og markør Thomas Rønning. Foto: Lillian Lyngstad

- Vi kjører to caser som vi øver på under planleggingsdagen i dag, sier rektor Unni-Berit Finne og legger til at det er reelle ting det øves på - ting som faktisk kan skje på en skole med mange elever. Hun forteller at det var HMS-gruppa på skolen som initierte dette.

- Det handler om å skape kunnskap og trygghet i forhold til planverket og i forhold til reaksjonsmønsteret i situasjoner som kan oppstå, sier beredskapsansvarlig i kommunen Ivar Kvalø som var til stede som markør og var den som utga seg for å være AMK i denne sammenhengen.

- Det er godt å gå igjennom spesielt den mentale biten med slike hendelser før det "blir skarpt", sier øvingsleder Tor Inge Langøien.

Øvingsleder Tor Inge Langøien og Lars Marvin Buarø Hågensen fra Røde Kors.
 Foto: Lillian Lyngstad

Øvingsleder Tor Inge Langøien og Lars Marvin Buarø Hågensen fra Røde Kors. Foto: Lillian Lyngstad

- Vi har opplevd å ha gode refleksjoner blant de ansatte i evaluringen. Vi setter også pris på å ha fått med de som har vært med som markører på øvelsen, sier Finne og legger til at utgangspunktet for de ansatte er ulikt. Noen er jo godt drillet på dette med førstehjelp, mens andre ikke har vært så mye borti det.

De ansatte ble delt i grupper og fikk ikke vite på forhånd hva som skulle skje eller hva scenariet var.

- Det er jo fint å kunne kjenne på eget reaksjonsmønster og reflektere over hva man gjør i slike situasjoner, sier Kvalø og forteller at de var innom mange ulike elementer - så som kontakt opp imot AMK og politi.

- Vi ser jo stor fordel i at planverket blir prøvd ut og øvd på, sier Kvalø som håper at også andre skoler og enheter i kommunen ønsker å gjøre det samme.

Lars Marvin Buarø Hågensen og Signe Arntzen Kristiansen fra Røde Kors var markører og brukte skikkelig effekter.
 Foto: Lillian Lyngstad

Lars Marvin Buarø Hågensen og Signe Arntzen Kristiansen fra Røde Kors var markører og brukte skikkelig effekter. Foto: Lillian Lyngstad

- Fra beredskapskoordinators side så var dette et prisverdig initiativ fra Kolvereid skole. Det å samhandle med kolleger er et viktig ledd i den helhetlige totalberedskapen, sier Kvalø før de må haste videre til et nytt scenario som de ansatte skal få bryne seg på.

Og under evalueringen etterpå ga de ansatte uttrykk for at det var svært nyttig å ha en slik gjennomgang. De fikk se hva som fungerte bra, og det ga dem også noen vekkere på ting de kunne bli bedre på.

Lærerne hadde gode refleksjoner etter øvelsen.
 Foto: Lillian Lyngstad

Lærerne hadde gode refleksjoner etter øvelsen. Foto: Lillian Lyngstad

Vidar Livik er i gang ed hjertekompresjon og får snart avløsning.
 Foto: Lillian Lyngstad

Vidar Livik er i gang ed hjertekompresjon og får snart avløsning. Foto: Lillian Lyngstad