Ytringen

Hvordan skal frivillighetens år markeres i Nærøysund?

Frivillige hender er viktig for distriktet.

Frivillige hender er viktig for distriktet.

2022 er Frivillighetens år. Nå inviteres lag, foreninger og andre aktører til å komme med innspill hvordan dette skal markeres i Nærøysund

Publisert:

Nærøysund kommune forbereder seg til å feire frivilligheten i 2022, og oppfordrer alle lag og foreninger i kommunen til å gjøre det samme. I Nærøysund kommune eksisterer det nesten 350 lag- og foreninger. Dette engasjerer en betydelig del av befolkningen i kommunen. Nærøysund kommune har satt ned en arbeidsgruppe som skal fungere som et sekretariat for året. Arbeidsgruppen består av Stine Barstad Holm (Fritidskoordinator), Martin Øie Lauten (samfunnsplanlegger) og Tone Iren Nygård (aktivitetsleder og samfunnskontakt). Denne gruppen koordinerer all innsats inn mot kommunen og skal se helheten på året. De opplyser kommunen på sine nettsider.

– Nå oppfordrer vi alle til å engasjere seg med å markere året. Nærøysund kommune vil fremover komme med informasjon knyttet til markering av året. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i markeringen via nettsiden www.frivillighetensar.no, sier Stine Barstad Holm.

I hele 2022 skal Norges viktigste lagarbeid feires. Alle lag, foreninger, frivillighetssentraler, kommuner og andre samarbeidsaktører inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskapen og annerkjennelse og til å få flere med.

Frivillighetens år skal få frem at det å være medlem, frivillig, giver, aktivist eller deltaker i frivillige organisasjoner først og fremst handler om deltakelse i samfunnet og demokratiet, og om å utvikle seg som menneske. Ikke om oppgaveløsning eller gratis arbeid. Vi skal feire at Norge er en frivillighets-nasjon: 75% er medlemmer i minst en frivillig organisasjon, 51% er givere og 66% deltar med frivillig innsats. Det fins over 100 000 lag og foreninger.

Det er frivillig Norge som har fått ansvaret for å planlegge og koordinere innsatsen rundt året. Året skal markeres i hele landet, på digitale og analoge flater og i både fysiske og digitale arrangement. Målet med frivillighetens år er økt deltagelse, økt synlighet og økt mangfold i frivilligheten.