Ytringen

Havnestriden i Gravvik:

Gir grønt lys for flytting av kaianlegget

Flytebryggen til Landskjæret Småbåtforening ligger innenfor sperringen som grunneieren har satt opp, men med den nye plasseringen dempes også konfliktnivået i den langvarige feiden.
 Foto: Jorunn E. Dolmen

Flytebryggen til Landskjæret Småbåtforening ligger innenfor sperringen som grunneieren har satt opp, men med den nye plasseringen dempes også konfliktnivået i den langvarige feiden. Foto: Jorunn E. Dolmen

Publisert:

Kjære leser,
ønsker du tilgang til
alt innhold på vår nettside? Klikk her!