Ytringen

Bindal:

Fryktet overflytting til Helse-Nord

Jørn Kveinå (Bindalslista) stilte spørsmål til administrasjonen om tilknytning til helseforetak.
 Foto: Hild Dagslott

Jørn Kveinå (Bindalslista) stilte spørsmål til administrasjonen om tilknytning til helseforetak. Foto: Hild Dagslott

Under møtet i Bindal kommunestyre, sist torsdag, stilte Jørn Kveinå (Bindalslista) spørsmål om Bindal fremdeles er tilknyttet Helse Midt-Norge og Sykehuset i Namsos. På tirsdag denne uken kunne ordfører Britt Helstad gi et svar.

Publisert:

Sjøl om Bindal ligger i Nordland er innbyggerne tilknyttet sykehusene i Trøndelag. På grunn av geografisk beliggenhet ble dette vedtatt i en kongelig resolusjon på 1960-tallet. Jørn Kveinå (Bindalslista) stilte spørsmål om dette fremdeles var gjeldende. Han hadde erfaring om at bindalinger hadde blitt innkalt til det nyopprettede DMS (Distriktsmedisinsk Senter) i Brønnøysund.

Ikke kjent med saken
– Betyr dette at vår behandling blir rettet nordover nå? Det ble sagt at dette var et nytt tilbud fra 1. januar 2022. Hører vi til i Trøndelag eller Nordland? Vet dere noe om denne prosessen? Spurte Kveinå som oppfordret til at dette ble sjekket.

Helse- og velferdssjef Arnt Myrvold opplyste om at det var ingen hemmelighet at dette innebar en stor kostnad for Helse-Nord, og at det ble tatt politisk grep for å forsøke å redusere lekkasjen til Trøndelag. Men han hadde ikke kjennskap til denne situasjonen som ble beskrevet.

– Det er ingen prosesser som vi er kjent med angående vår tilknytning, Men det er klart at når vi får slike tilbakemeldinger så skal det sjekkes, lovte kommunedirektør Knut Toresen.

Ingen endringer
Ordfører Britt Helstad opplyser på tirsdag at hun har skaffet seg informasjon om denne forespørselen.

– Jeg har vært i kontakt med DMS, og fått brakt på det rene at dette gjelder hjertekirurgi. På grunn av kapasitetsutfordringer og lang venteliste ved Sykehuset i Namsos så har en del pasienter fra Bindal blitt gitt et tilbud om overføring til DMS i Brønnøysund. Det handler også om at de har de besøk av hjertespesialist på faste dager. Dette trådte i kraft fra januar i 2022. Men ellers er ingenting endret i forhold til bindalingenes tilknytning til helseforetak. Vi tilhører fremdeles Trøndelag i den sammenhengen, opplyser ordfører Helstad