Ytringen

Frykter for sine barns liv

Charlotte Larsen (13) Julian Larsen (12), Alex Andvik (12), Tim Skjevelnes (7), David Skjevelnes (4) og Kristian Skjevelnes frykter enda høyere fart etter fjerning av 70-sonen.

Charlotte Larsen (13) Julian Larsen (12), Alex Andvik (12), Tim Skjevelnes (7), David Skjevelnes (4) og Kristian Skjevelnes frykter enda høyere fart etter fjerning av 70-sonen.

Etter at Statens vegvesen har fjernet 70-sonen i Kjelleidet i Bindal, frykter beboerne at det skal skje en ulykke. Fire skoleelever og et barnehagebarn går av bussen på stedet, og det eksisterer ikke busslomme. Familiene er allerede vitner til høy fart på stedet, og frykter den nå skal økes ytterligere.

Publisert:

I vedtaket fra vegvesenet fjernes 70-sonen ut fra antall avkjørsler på den 547 meter lange strekninga, de skriver videre at det er god sikt, og at strekningen ikke er ulykkesutsatt.

– Bilene har høy fart forbi, noe av ferjetrafikken utøver det jeg vil kalle lavtflyvning, og jeg frykter det blir enda verre med høyere fartsgrense, sier Kristian Skjevelnes, som daglig sender Alex (12), Tim (7) og David (4) med buss til Bindalseidet.

Allerede en ukes tid etter at sonen ble fjernet, ser oppsitterne i Kjelleidet en endring i kjøremønster.

Gunnar Larsen er far til Charlotte og Julian Larsen, og har vært vitne til flere farlige situasjoner.

– Det er horribelt. Jeg har sett både biler og trailere som kjører forbi bussen mens barna slippes av. Dette skjer i en sving som i utgangspunktet er for uoversiktlig til å kjøre forbi i, sukker Larsen oppgitt.

Han har tatt kontakt med kommunen for hjelp, men det eneste kommune og fylke har tilbudt er å bidra til å søke midler til veilys.

– Jeg har aldri hørt om at veilys hjelper mot høy fart, konkluderer Gunnar Larsen.

Fjernet på få dager

Det var Brønnøysunds Avis som først omtalte saken, og leder av FAU ved Bindalseidet skole, Marit Sand Engh, sier det gikk veldig kort tid fra informasjonen kom til sonen var fjernet.

– Jeg har hatt kontakt med fylkesråd for samferdsel, Bent Joachim Bentzen. Han forteller at det er Statens vegvesen og ikke fylket som avgjør fartsgrensene. Han la også til at kommunerne kan sende søknad om endring til vegvesenet. Bentzen lovet å sette seg inn i andre mulige tiltak for å sikre trafikksituasjonen på Kjelleidet, men det hjelper lite for de berørte familiene i dag, sier Sand Engh.

Større buss

Tidligere har skoleelevene blitt hentet med minibuss, da har bussen svingt inn på Larsens gårdsplass for å øke sikkerheten ved av- og påstigning.

Fra skolestart i høst ble minibussen for liten, og den større bussen kan ikke snu ved bolighuset.

Familien Skjevelnes, som bor på den andre siden av veien, kom også flyttende til Kjelleidet i år. Beboerne har altså opplevd høyere fartsgrense, mindre fleksibel busstørrelse og flere barn i løpet av høsten.

Trafikksikker kommune

I desember 2019 fikk Bindal status som trafikksikker kommune, Sand Engh mener utviklingen nå går feil vei med tanke på å leve opp til denne statusen.

– Jeg har hatt dialog med kommunen, og det er gitt lovnad om å se på saken og finne en løsning. Det er derimot nå elevene står i veikanten, og jeg frykter et eventuelt tiltak vil ta lang tid. Det billigste og enkleste for alle parter skulle man tro var å sette ned fartsgrensen, og gjerne til 60 km/t, avslutter Marit Sand Engh.

Styret ved Bindalseidet skole har sendt en henvendelse til Bindal formannskap om å se nærmere på kommunens trafikksikkerhetsplan og prioritere strekningen med nødvendige tiltak. I utnevnelsen som «Trafikksikker kommune» ligger det en forpliktelse i å arbeide aktivt med trafikksikkerhet, skriver styret ved Bindalseidet skole.