Ytringen

Følg kommunestyret i Nærøysund

Kommunestyret i Nærøysund er samlet på Kolvereid fra klokken 16:00.

Publisert:

På programmet står første orientering vedrørende bassenget på Foldereid.

Så følger det ordinære sakskartet med årsrapporten fra Ytre Namdal barnevernstjeneste som første sak. Deretter skal brannstasjonen på Rørvik opp til behandling, før kommunens årsmelding, årsregnskap og årsberetning for 2021 skal opp.

Siste sak er en sak om forurensning på Lund hvor kommunen nylig ble dømt til å betale over 1,1 millioner kroner i erstatning og saksomkostninger.

Les saken her: Dømt til å betale over en million kroner