Ytringen

Fikk lære om fravær og skolevegring

Foto: Nærøysund kommune

Foto: Nærøysund kommune

Tirsdag 24. mai var mange av de som jobber med barn og unge i Nærøysund samlet for å lære mer om skolevegring og skolefravær. Målet er å få en felles forståelse for skolefravær og komme tidlig på banen for å få gitt hjelp til de som trenger det.

Publisert:

Det var de som jobber med 0-24-prosjektet, samt Familieteamet i Nærøysund som hadde invitert andre fagpersoner både fra kommunens egen organisasjon og andre, blant annet de videregående skolene til en fagdag. Skolefravær var tema, og med på samlingen var blant andre representanter fra PPT, barnevernet, helsestasjonen, frisklivssentral, nav, skoler og barnehager – kort sagt alle som jobber med barn og unge i kommunen. I tillegg deltok politikere fra Utvalg for folk samt representanter fra FAU. Det skriver kommunen på sine nettsider.

Hovedinnlegget for dagen ble gjort via storskjerm av Trude Havik, som er postdoktor ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.

Hun har doktorgrad i spesialpedagogikk, med tema skolens rolle i skolevegring. Hun har erfaring fra PP-tjenesten og har jobbet i grunnskolen som lærer og spesialpedagog. Havik har vært tilsatt ved Læringsmiljøsenteret i flere år i ulike prosjekter og stillinger.

Foto: Nærøysund kommune

Foto: Nærøysund kommune

Trude Havik fortalte at det finnes mange grunner til at noen elever velger ikke å møte opp på skolen. Derfor er det også mange ulike tiltak som må vurderes når man skal prøve å få eleven tilbake til skolen og undervisningen.

Målet med fagdagen var at kommunens ansatte skal få en felles forståelse om skolefravær, tidlig identifisering, kartlegging og tiltak – for å utvikle mer systematikk i arbeidet, slik at hjelpen blir gitt tidligere og på lavest mulig nivå.